Οικονομία

Από 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου οι συντάξεις ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ

Στις 30 Μαρτίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ΙΚΑ, ενώ έως την 1 Απριλίου προγραμματίζεται να γίνει η πληρωμή και όλων των άλλων συνταξιούχων.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής είναι: 

?      Οι συντάξεις Δημοσίου θα καταβληθούν την 30η Μαρτίου 2016  ημέρα Τετάρτη.

?      Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 30 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη

?      Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή

?      Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή

?      Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 31 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη

Σχόλια