Οικονομία

Οι μισοί Έλληνες χρωστούν

Ενδεικτικά της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες εξαιτίας της υπερφορολόγησης την εποχή των Μνημονίων, είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση απολογισμού δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2015.

Όπως φαίνεται, 4.305.153 άτομα έχουν φορτωθεί με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο την 1η-1-2016, υπερβαίνοντας πλέον το 50% του συνόλου των ενήλικων πολιτών που είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Το συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμων χρεών που οφείλουν οι 4.305.153 φορολογούμενοι έφθασε τα 86,298 δισ. ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να υπολογίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα τελωνεία.

Από αυτά, τα 51.6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% είναι χρέη που δημιουργήθηκαν από 1-1-2011 έως την 1-1-2016.

Επιπλέον από τα 86,2 δισ. ευρώ μόνο τα 10.1 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,7% θεωρούνται εισπράξιμα.

Από τα 4.305.153 φορολογούμενους  οι 4.299.932 που αντιστοιχούν στο 99.9% χρωστούν ποσά μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ και συνολικά 19.735 δισ. ευρώ ή το 22,9% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Το 84,9% του συνόλου των οφειλετών χρωστούν ποσά έως 3.000 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση πατώντας πάνω στον σύνδεσμο.

Σχόλια