Οικονομία

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τις εταιρείες διαχείρισης των «κόκκινων δανείων»

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η πράξη της Τράπεζας της Ελλάδας, για το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.   

Η πράξη της ΤτΕ προβλέπει τα εξής:

?      τη διαδικασία για την παροχή άδειας λειτουργίας,

?      τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας,

?      τις βασικές αρχές οργάνωσης και εσωτερικής διακυβέρνησης των εταιρειών αυτών

Η ΤτΕ διευκρινίζει ότι, ως προς τη σχέση των εταιρειών διαχείρισης με τους οφειλέτες, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013, ενώ παράλληλα ισχύουν και όλες οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 για την ενημέρωση των συναλλασσομένων που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΤτΕ πατώντας πάω στον σύνδεσμο

Σχόλια