Οικονομία

Σε ποιους μοιράζονται χρήματα του νέου ΕΣΠΑ

Μετά από πολύμηνη αναμονή, ανακοινώθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου οι προκηρύξεις τεσσάρων νέων προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Στόχος της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
 • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
 • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Τα 4 νέα προγράμματα που προκηρύχτηκαν είναι τα παρακάτω:

1. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

2. Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

3. Ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

4. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Δικαιούχοι των παραπάνω προγραμμάτων είναι είτε άνεργοι που επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, είτε υφιστάμενες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς ενίσχυσης του νέου ΕΣΠΑ:

 1. Αγροδιατροφή
 2. Ενέργεια
 3. Πολιτιστικές-Δημιουργικές βιομηχανίες
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα
 5. Τουρισμός
 6. Περιβάλλον
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ)
 8. Υγεία - Φάρμακα
 9. Υλικά - Κατασκευές

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμανθεί από 5.000,00 € έως και 200.000,00 €, ενώ η επιχορήγηση μπορεί να κυμανθεί από 40% έως και 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το επενδυτικό πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων αρχίζει στις 8/3/2016.

Η «Proactive A.E. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών με έδρα την Κρήτη, με δεκαετή και πλέον εμπειρία στη σύνταξη, εκπόνηση, διοίκηση και υποστήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και με 100% ποσοστό επιτυχίας στην ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα, είναι σε θέση να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες για κάθε ενδιαφερόμενο:

 1. Σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου, ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και υποβολή του φακέλου της επένδυσης
 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διοίκησης του εγκεκριμένου έργου
 3. Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη/ καθοδήγηση των επιχειρήσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της οργάνωσης τους (μελέτες αγοράς, σχέδια μάρκετινγκ, μελέτες βιωσιμότητας)
 4. Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ΙSO).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα και τις δυνατότητες ένταξης σας σε κάποιο από αυτά, επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο www.proactive.com.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Proactive A.E. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λεωφ. Δημοκρατίας 97, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71306

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510, Fax.: 2810-360772

E-mail: espa@proactive.com.gr

www.proactive.com.gr

Facebook: www.facebook.com/proactiveGr

Σχόλια