Οικονομία

Αναπροσαρμογή των επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,05 της μονάδος (5 μονάδες βάσης) προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.piraeusbank.gr.

Σχόλια