Οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδος: Κατά 5,4% μειώθηκαν οι τιμές των ακινήτων το 2015

Συνεχίστηκε και το 2015 η πτώση των τιμών των ακινήτων με τις τιμές των διαμερισμάτων να υποχωρούν κατά 5,4%, ακολουθώντας τη μείωση κατά 7,5% που παρατηρήθηκε το 2014.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων που έχει λάβει η Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Συγκεκριμένα, η μείωση των τιμών το τέταρτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 5,7% για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως πέντε ετών, και 5,2% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των πέντε ετών.

Για το σύνολο του 2015, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2014 ήταν 5,5% για τα νέα διαμερίσματα, έναντι μείωσης 6,5% το 2014, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 4,7% το 2015, έναντι μείωσης 8,1% το 2014.

Από την ανάλυση των στοιχείων ανά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 4,9% στην Αθήνα, 5,9% στη Θεσσαλονίκη, 6,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,3% στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Για το σύνολο του 2015, η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2014 ήταν 5,3%, 5,3%, 5,2% και 4,4% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το τέταρτο τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 5,5% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2014, ενώ για το σύνολο του 2015 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 5,0%.

Πηγη: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια