Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε η πώληση της Finansbank

Τη συναλλαγή πώλησης της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρίες Finansbank και Finans Leasing ενέκρινε την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου η γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται, ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2015 η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία πώλησης της κεφαλαιακής της συμμετοχής στην Qatar National Bank, με το ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται σε 3.5 δισ. ευρώ αποτελούμενο από την καταβολή του τιμήματος των 2.75 δισ. ευρώ για την απόκτηση του πακέτου μετοχών, και 900 εκατ. δολαρίων για την αποπληρωμή των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που είχε δώσει η ΕΤΕ στη Finansbank.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, κ. Λούκα Κατσέλη, σε ομιλία της στην έκτακτη γενική συνέλευση, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «με τη συμφωνία αυτή μπορεί να τερματίζεται η σχεδόν δεκαετής επιτυχής παρουσία της τράπεζας μας στην Τουρκία, ανοίγει όμως μια νέα σελίδα για τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα, καθώς τόσο η κεφαλαιακή ενίσχυση όσο και η ρευστότητα που θα επέλθουν από τη συναλλαγή, θα συμβάλουν καταλυτικά στο να ενδυναμώσουν περαιτέρω την Εθνική Τράπεζα».

Αναλυτικά, η κ. Κατσέλη, τόνισε ότι αναμένεται να αποπληρωθεί η κρατική ενίσχυση ύψους 2 δισ. ευρώ που έλαβε η Εθνική Τράπεζα, για να αποπληρωθούν τα ομόλογα του Πυλώνα ΙΙ και να μειωθεί επιπλέον η έκθεση της Τράπεζας στον μηχανισμό στήριξης ELA, μειώνοντας σημαντικά τα έξοδα χρηματοδότησής.

Σχόλια