Οικονομία

Χαμηλώνει το κόστος των ΑΠΕ λόγω πνευματικών δικαιωμάτων

Το χαμηλό κόστος των πνευματικών δικαιωμάτων, πέρα από την τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδο, είναι υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για την κατακόρυφη πτώση του κόστους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης.

«Οι βασικές μέθοδοι για την επίλυση των συνηθισμένων τεχνολογικών προβλημάτων καθαρής ενέργειας βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό εκτός του χρονικού ορίου που θέτει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Αυτά που είναι ακόμα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι συνήθως συγκεκριμένες βελτιώσεις ή λειτουργίες πάνω στις γνωστές προσεγγίσεις», αναφέρεται στην έκθεση του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Εξάλλου, ο ανταγωνισμός μεταξύ των πωλητών μειώνει περαιτέρω την τιμή και τα δικαιώματα αυτών των στοιχείων, ενώ ο ανταγωνισμός με τα ορυκτά καύσιμα αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό παράγοντα μείωσης του κόστους.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με άλλες βιομηχανίες, όπως η φαρμακευτική, και το θετικό αποτέλεσμα είναι ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην τεχνολογία καθαρής ενέργειας.

Τα περισσότερα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΑΠΕ κατατέθηκαν τη δεκαετία του 1970, και σήμερα έχουν λήξει. Συνεπώς, χώρες όπως η Ινδία μπορούν να κατασκευάζουν ηλιακούς συλλέκτες σε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές.

Πέρυσι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναλογούσαν σχεδόν στο ήμισυ του συνόλου των νέων ενεργειακών εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Η συμφωνία του Παρισιού αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εξάλλου, σε μια πρόσφατη έκθεση, υπολογίστηκε ότι μέχρι το 2030, η αιολική παραγωγή μπορεί να τριπλασιστεί και η ηλιακή έως και να πενταπλασιαστεί. Αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα πιο σημαντικές μειώσεις του κόστους, δηλαδή 25%για την αιολική ενέργεια και 50% για τα φωτοβολταϊκά.

Σχόλια