Οικονομία

Ως 18 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης (ενστάσεων)

Η Ένωση Ιεράπετρας ενημερώνει τους δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων ότι, έπειτα από την έκδοση προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΑΣ Ιεράπετρας, «καλούνται όλοι όσοι έχουν διαπιστώσει ότι δεν έχουν λάβει μήνυμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχουν εκταμιευτεί τα χρήματα της α' δόσης, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 (ένσταση) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους για διόρθωση της πράξης.

Να σημειωθεί ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης (ενστάσεων) για το έτος 2015 ορίζεται ένας ημερολογιακός μήνας από τη δημοσίευση της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτοι η 18η Ιανουαρίου 2016.

Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν αναθεώρηση για τις εξής περιπτώσεις:

1. Τροποποίηση και επικαιροποίηση στα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου.

2. Αλλαγή του υπολογισμού της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω δικαίωσης ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά τη 15η Μαΐου 2014.

3. Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός.

4. Διαπίστωση ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια. Δηλαδή όταν οι εκτάσεις τους έχουν ενταχθεί σε περιφέρεια με χαρακτηρισμό διαφορετικό από τη χρήση του 2013. Για παράδειγμα αν ένα αγροτεμάχιο δενδρώνα έχει ενταχθεί στην περιφέρεια βοσκοτόπων, ενώ το 2013 ήταν δενδρώνας, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτημα αναθεώρησης.

Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος αναθεώρησης της ατομικής πράξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ με σχετικές εγκυκλίους (http://www.opekepe.gr).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις αναθεώρησης εντός της προθεσμίας, καθώς δε θα υπάρξει περιθώριο άλλης τροποποίησης για τα δικαιώματα που κατανεμήθηκαν και τα οποία θα τους συνοδεύουν μέχρι το 2020.

Η Ένωση Ιεράπετρας από κοινού με τα ΚΕΑ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών) Κρήτης απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επισημαίνει λάθη ή παραλείψεις τα οποία παρουσιάστηκαν μετά την πρόσφατη πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης (07-12-2015) και τους καλεί να τα επιλύσουν. Ζητά, επίσης, να δοθεί άμεσα η δυνατότητα μέσα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους Πιστοποιημένους Φορείς επίλυσής τους.

Η Ένωση Ιεράπετρας έχει πλήρη καταγραφή των περιπτώσεων που χρήζουν ενστάσεων κύρια για τις περιπτώσεις μη πληρωμής, αλλά και υπολογισμού επιλεξιμότητας, αλλαγή περιφέρειας (ζώνης) τους οποίους θα ενημερώσει με γραπτό μήνυμα και τηλεφωνικά, καθώς και με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσω των τοπικών ΜΜΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα Γραφεία της ΕΑΣ Ιεράπετρας στους Παπαλάκκους ή να επικοινωνούν μαζί μας στα τηλέφωνα 2842022248 εσωτερικό 111 και 118».

Σχόλια