Οικονομία

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Μετά το ΙΚΑ και το Δημόσιο, οι δυσμενείς συνέπειες του νόμου 4336/2015 που υπαγορεύουν αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι οποίες κυμαίνονται από 6 μήνες έως και 17 έτη, επέρχονται και για άλλους κλάδους επαγγελμάτων και μισθωτών.

Με δύο εγκυκλίους του το υπουργείο Εργασίας κομίζει ως... δώρο για τους ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων (πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες) που ήδη έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ, για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ), αλλά και για όσους εντάσσονται στο ΕΤΑΑ (γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, φαρμακοποιοί, αρχιτέκτονες, συμβολαιογράφοι κ.λπ.) και στον ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές, έμποροι, ναυτικοί πράκτορες κ.λπ.) τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που αλλάζουν προς το δυσμενέστερο τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Στις εγκυκλίους επίσης διευκρινίζεται ότι όποιος αποχωρεί πρόωρα επιβαρύνεται με πέναλτι 6% + 10% επί της σύνταξής του για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος από 19/8/2015 και μετά, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται μειωμένο, με ηλικία αναφοράς την ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, κατά περίπτωση (μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση της ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μέχρι 60 το πολύ μήνες, δηλαδή 30%).

Ουσιαστικά κάποιος που αποφασίζει να εξέλθει πρόωρα χάνει οριστικά και αμετάκλητα έως και το 30% (6% για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης).

Το επιπλέον αυτό ποσοστό μείωσης (10%) επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας στην οποία ο συνταξιούχος θα αποκτούσε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη και μόνο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (δηλαδή το δικαίωμα θεμελιώθηκε μετά τη 18η-8-2015).

Για τους ασφαλισμένους των τριών τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Νομικών μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας, οι οποίοι επιβαρύνονται με επιπλέον παραμονή στην εργασία έως 17 έτη.

Σύμφωνα με την "Εφημερίδα των Συντακτών", στην εγκύκλιο για τα όρια ηλικίας στον ΟΑΕΕ τονίζεται ότι οι μεταβολές που επέρχονται επηρεάζουν κυρίως παλαιούς ασφαλισμένους (έως και το 1992).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δε θίγονται τα θεμελιωμένα έως και τη 18η.8.2015 συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσπίζεται ότι από 1η/1/2022 για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτούνται εναλλακτικά:

Α. Η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 ετών ασφάλισης ή

Β. Η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και 15 ετών ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον προβλέπεται η σχετική δυνατότητα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 15 ετών ασφάλισης.

Τα ισχύοντα μέχρι τη 18η.8.2015 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σταδιακά έως την 31η/12/2021, για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Οι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα από τον Πίνακα στον οποίο υπάγονται με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του νέου μεταβατικού ορίου ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, βάσει του προγενέστερου του ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου.

Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη 18η-8-2015 νομοθεσία δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση, σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, αρχίζει από τη 19η-8-2015 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

Από τις δυσμενείς συνέπειες της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στο Ειδικά Ταμεία (πρώην ΔΕΚΟ και τραπεζών) εξαιρούνται:

α. οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,

β. όσοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 (αναπηρικές συντάξεις).

Σχόλια