Οικονομία

Άνοδο στις αγορές μέσω διαδικτύου δείχνει έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Τρία στα 10 άτοµα ηλικίας 16- 74 ετών που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, έκαναν το α΄ τρίµηνο εφέτος κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου και ο αριθμός τους αυξήθηκε 14,6% σε σχέση με το α΄ τρίµηνο 2014.

Την τελευταία πενταετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου παρουσιάζει αύξηση 83,7%, ενώ το ποσοστό για όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου, μείωση (28,9%) από 70,9% το 2010 σε 50,4% το 2015.

Αυξήσεις παρατηρούνται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας σε σχέση µε το 2014, με τη μεγαλύτερη αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές, μεταξύ των ετών 2013- 2015, να καταγράφεται στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (50,2%) και στην περιοχή Νήσων Αιγαίου και Κρήτης (48,9%).

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, από το προφίλ των καταναλωτών που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές προκύπτει ότι για το α΄ τρίµηνο του 2015, το 54,2% είναι άνδρες και το 45,8% γυναίκες, ενώ το 29,7% ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 35- 44 ετών. Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, το 51,3% έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (διδακτορικό, µεταπτυχιακά, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές κ.ά.), το 40,6% έχει µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Τεχνικό/Επαγγελµατικό Λύκειο κ.ά.) και το 8,1% έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Γυµνάσιο, ?ηµοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καµία βαθµίδα εκπαίδευσης κ.ά.).

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο για προσωπική χρήση κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014- Μαρτίου 2015, είναι τα είδη ένδυσης και υπόδησης- αθλητικά είδη µε ποσοστό 47,6% και οι ηλεκτρονικές συσκευές µε ποσοστό 26,3%.

Ποσοστό 15,4% όσων πραγματοποίησαν αγορές ή παραγγελίες µέσω διαδικτύου, αντιμετώπισαν κάποιο πρόβληµα. Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν περισσότερο ήταν ο μεγαλύτερος- από τον ενδεικνυόµενο- χρόνος παράδοσης (6%), η παράδοση κατεστραµµένων ή λάθος προϊόντων (3,3%) και τεχνική βλάβη στην ιστοσελίδα κατά την ώρα της παραγγελίας ή της πληρωµής (3,1%).

Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετώπισαν όσοι χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο παραµένει το ίδιο σε σχέση µε το 2010: η προσβολή από ιούς (worm, trojan horse κ.ά.) µε αποτέλεσµα απώλεια δεδοµένων ή χρόνου (2015:24,7%, 2010:34%). Οι δραστηριότητες οι οποίες απετράπησαν, λόγω θεµάτων ασφαλείας, ήταν κυρίως οι τραπεζικές συναλλαγές, η παροχή προσωπικών πληροφοριών σε online ιστοσελίδες κοινωνικής και επαγγελµατικής δικτύωσης και οι ηλεκτρονικές παραγγελίες ή αγορές.

Διαβάστε περισσότερα αναφορικά με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, καθώς και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Σχόλια