Οικονομία

Άντλησε 2,9 δισ. ευρώ το Δημόσιο από δημοπρασία εντόκων

Το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο από τη διπλή δημοπρασία εξάμηνων και τρίμηνων εντόκων γραμματίων.

Συγκεκριμένα,  το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από εξάμηνα έντοκα, με επιτόκιο που παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,97%, και 1,3 δισ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα, με επίσης αμετάβλητο επιτόκιο στο 2,7%.

Σχόλια