Οικονομία

Νέες προσκλήσεις στο πλαίσιο "ΕΠ Κρήτη" του ΕΣΠΑ 2014-2020

Με αποφάσεις του περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εκδόθηκαν τέσσερις νέες προσκλήσεις στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 59.277.117 ευρώ, που αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αναλυτικά οι προσκλήσεις αφορούν:

- Σε έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων τουριστικών περιοχών στη Κρήτη. Τα έργα αυτά εξασφαλίζουν καλή ποιότητα νερού κολύμβησης και υπογείων υδάτων καθώς και προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας με προϋπολογισμό 53.333.834 €.

- Στη χρηματοδότηση του μηχανισμού παρακολούθησης της αγοράς εργασίας στην Κρήτη. Με τη πρόσκληση προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων για τη στήριξη του μηχανισμού, με στόχο να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας σε επαγγελματικές δεξιότητες, ειδικότητες και θέσεις εργασίας από την πλευρά των επιχειρήσεων, να εντοπιστούν οι ανάγκες και να δομηθεί το προφίλ δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, με προϋπολογισμό 228.000 ευρώ.

- Στη χρηματοδότηση δράσεων τεχνικής βοήθειας, με στόχο την υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης του Ε.Π., της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση των δράσεων τους, με προϋπολογισμό 4.375.000 ευρώ για τις δράσεις του ΕΤΠΑ και 1.340.283 εθρώ για τις δράσεις του ΕΚΤ.

Πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία των προσκλήσεων στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο, τηλ. 2813.404501-2813.404529.

Σχόλια