Οικονομία

Τον Φεβρουάριο οι φορολογικές δηλώσεις από το 2016

Τέλος στην «καλοκαιρινή» υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ετοιμάζεται να βάλει το υπουργείο Οικονομικών από το 2016, καθώς εντείνονται οι διαδικασίες ώστε όλα τα συστήματα του υπουργείου, κυρίως δε το TAXISnet, να είναι έτοιμα να «υποδεχτούν» από το Φεβρουάριο του επόμενου έτους τις δηλώσεις.

Μάλιστα, γι' αυτό τον σκοπό συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ειδική ομάδα εργασίας, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας των δηλώσεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) για το φορολογικό έτος 2015.

Η σχετική Ομάδας Εργασίας θα έχει έργο τον καθορισμό των προδιαγραφών, την ανάλυση απαιτήσεων, την μέριμνα για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων ή αποφάσεων όπου απαιτείται, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Taxis και TAXISnet σε θέματα παραλαβής δήλωσης, συλλογής πληροφοριακών στοιχείων, όπως εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων, προσυμπλήρωσης, διασταυρώσεων, ελέγχου, εκκαθάρισης, βεβαίωσης και είσπραξης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015 που θα προκύψει απο τις φορολογικές δηλώσεις 2016.

Έτσι το Υπουργείο Οικονομικών όπως έχει διαμηνύσει ότι φιλοδοξεί να έχουν εκδοθεί όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις έως τον Ιανουάριο και οι απαραίτητες εγκύκλιοι έως το τέλος του ίδιου μήνα. Σύμφωνα με την απόφαση η συντονίστρια του 'Έργου θα καθορίζει τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο διεκπεραίωσης των εργασιών της Ομάδας, συνεπικουρούμενη από τον αναπληρωτή της και τον Υπεύθυνο του έργου, στον οποίο αναφέρεται.

 Επίσης, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του έργου, καταρτίζει και υποβάλλει ανά δεκαπενθήμερο, πλάνο εργασιών, πρόβλεψη χρόνου υλοποίησης και αναφορές προόδου στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., κα Σοφία Σεχπερίδου, με ευθύνη της οποίας κοινοποιείται η σχετική έκθεση στους Προϊσταμένους των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων και στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται από σήμερα και μέχρι την 31/7/2016, ενώ ο χρόνος παράδοσης του έργου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων θα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά όπου και θα καθοριστεί στο μέλλον.

 Η έναρξη υποβολής αυτή των φορολογικών δηλώσεων νωρίτερα ίσως θα επιτρέψει και την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε περισσότερες δόσεις με αποτέλεσμα το βάρος της υπερφορολόγησης που θα αντιμετωπίσουν όλοι οι φορολογούμενοι να επιμεριστεί αναλόγως


Πηγή: dikaiologitika.gr

Σχόλια