Οικονομία

Επιμορφωτικό σεμινάριο από το Ινστιτούτο Ελιάς στο Ηράκλειο

Ένα πολύ ενδιαφέρον επιμορφωτικό σεμινάριο, που συνδυάζει την τεχνολογία με τη διαδικασία της παραγωγής, διοργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη το Τμήμα Αμπέλου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) στο Ηράκλειο.

Αναλυτικότερα, το Ι.ΕΛ.Υ.Α.-Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) "ΔΗΜΗΤΡΑ", στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας - ΑγροΕΤΑΚ" (MIS453350) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" (ΕΣΠΑ 2007-2013) διοργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης της παραγωγικής βάσης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΕΛΥΑ (Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, Καστοριάς 32Α), στο Μέσα Κατσαμπά Ηρακλείου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον ωφελούμενο ΑγροΕΤΑΚ του Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) δρ Μ. Φουντουλάκη, χημικό μηχανικό, με αντικείμενο "Επεξεργασία αστικών λυμάτων με καινοτόμα φυσικά συστήματα για την επαναχρησιμοποίηση τους ως νερό άρδευσης".

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες :

I. Γενικές εισαγωγικές γνώσεις για την επεξεργασία αστικών λυμάτων με συστήματα τεχνητών υγροβιότοπων

II. Παρουσίαση αποτελεσμάτων από τη λειτουργία καινοτόμων τεχνητών υγροβιότοπων με αλόφυτα για την επεξεργασία αστικών λυμάτων  

III. Παρουσίαση αποτελεσμάτων από την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για την άρδευση πιπεριάς.

Σχόλια