Οικονομία

Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα

Πρωτιά συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα είχε η Ελλάδα σε σχέση με όλες τις χώρες της ευρωζώνης στο τέλος του 2014, καθώς το ενεργητικό των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών της αντιστοιχούσε στο 94% του συνολικού ενεργητικού, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Report on Financial Structures).

Το αντίστοιχο μέσο ποσοστό για την ευρωζώνη ανερχόταν στο 47% στο τέλος του περασμένου χρόνου, με τα χαμηλότερα ποσοστά να σημειώνονται στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο (λίγο πάνω από το 32%).

Μετά την Ελλάδα, έρχονται η Εσθονία με ποσοστό 90%, η Λιθουανία με 86% και η Φινλανδία με 80%.

Το 2008, ο βαθμός συγκέντρωσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν 70% και στην ευρωζώνη 44%. Στην αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης βοήθησε η διαδικασία συγχωνεύσεων στο τραπεζικό σύστημα στην ευρωζώνη που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, εξαιτίας των πιέσεων για περιορισμό του κόστους και αναδιάρθρωσης.

Η έκθεση υπογραμμίζει: «Τα τελευταία χρόνια, η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008 άσκησε πρόσθετη πίεση για την απομόχλευση και συγχώνευση τραπεζών, ιδιαίτερα στις χώρες που επηρεάσθηκαν περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση».

Επακόλουθο αυτής της διαδικασίας ήταν η μείωση του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα σε 21 το 2014 από 36 το 2008, ενώ κάθε τραπεζικό κατάστημα εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 4.090 κατοίκους της χώρας έναντι 2.730 το 2008.

Επιπρόσθετα, η έκθεση αναφέρει: «Παρατηρώντας μεσοπρόθεσμα, από την αρχή της κρίσης, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ισπανία έχουν καταγράψει τις μεγαλύτερες σχετικές μειώσεις, λόγω της αναδιάρθρωσης και της συγχώνευσης των τραπεζικών τομέων τους στο πλαίσιο της κρίσης».

Παρά το γεγονός ότι μειώθηκε ο αριθμός των τραπεζών, το συνολικό ύψος του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, στο τέλος του 2014, άγγιξε τα 358 δισ. ευρώ, όσο ακριβώς και στο τέλος του 2008.

Σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν 2 φορές μεγαλύτερο πέρυσι ενώ το 2008 ήταν 1,5 φορές μεγαλύτερο, μία διαφορά που εξηγείται από την πολύ μεγάλη πτώση του ελληνικού ΑΕΠ την ίδια περίοδο.

«Αν παρατηρήσουμε τη μεσοπρόθεσμη δυναμική στην περίοδο 2009-2014, το μέγεθος του ενεργητικού του εγχώριου τραπεζικού τομέα αυξήθηκε κάπως σε χώρες που ήταν ή είναι ακόμη σε προγράμματα βοήθειας, όπως στην Πορτογαλία και την Κύπρο, κυρίως όμως στην Ελλάδα», σημειώνει η έκθεση.

Σχόλια