Οικονομία

Η Τοπική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Ιεράπετρας δίπλα στους αγρότες

Η Τοπική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Ιεράπετρας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους αγώνες των αγροτών και θεωρεί ότι επιβάλλεται οι κινητοποιήσεις να στοχεύσουν σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τον καθορισμό αφορολόγητου ορίου τουλάχιστον στις 9.000 ευρώ κ.α.

Ειδικότερα, ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση: «Η τοπική οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Ιεράπετρας συμπαραστέκεται στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών για τα σκληρά μέτρα που επίκειται να τους επιβληθούν παρά την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης. Θεωρούμε επιβεβλημένη την στόχευση των κινητοποιήσεων στα εξής ζητήματα:

α) Στην μείωση των συντελεστών φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η φορολόγηση να είναι κλιμακωτή ανάλογα με το ύψος του καθαρού εισοδήματος

β) Καθορισμός αφορολόγητου ορίου τουλάχιστον στις 9.000 ευρώ

γ) Αναγνώριση της τεκμαρτής εργασίας του αγρότη και των οικογενειακών μελών

δ) Τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων

ε) Μηδενική έως ελάχιστη προκαταβολή φόρου

Επειδή πιστεύουμε πως το αγροτικό ζήτημα είναι πολύπλοκο και η επίλυση του απαιτεί σύνθετες λύσεις απόρροια των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Το αγροτικό εισόδημα συρρικνώνεται τα τελευταία χρόνια και χωρίς την εφαρμογή των νέων μέτρων . Η χώρα μας έγινε πλήρως εξαρτημένη στο τομέα των εφοδίων, η διατροφική επάρκεια κατάντησε ανέκδοτο , η καλλιεργήσιμη γη μειώθηκε κατά 30%, ο αγροτικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 8% , η ραγδαία μείωση της συμμετοχής στο ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα (από 17%  το 1981 μειώθηκε στο 2,5 % το 2011) , αύξηση του κόστους  αγροτικών εφοδίων , ξεπούλημα χρηματοδοτικού εργαλείου (Αγροτική Τράπεζα) , απώλεια αγορών του εξωτερικού ( εμπάργκο) , μηδενική καμπάνια προώθησης  των προϊόντων εδώ και δεκαετίες ,την ανυπαρξία αναπτυξιακού προγράμματος και πολλά άλλα που τείνουν να κάνουν τον Έλληνα αγρότη μη βιώσιμο . Για όλα τα παραπάνω είναι γνωστοί οι υπεύθυνοι γι'αυτό και η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση του νομοσχεδίου και στην σταδιακή ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα καθιστώντας τον σε συνδυασμό με τον τουρισμό τους πυλώνες για την έξοδο από την κρίση.

Το όραμα μας είναι η εδραίωση ενός νέου παραγωγικού, κοινωνικού και διατροφικού πρότυπου, που θα βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της τροφής ως κοινωνικό αγαθό. Η ριζοσπαστική ανασυγκρότηση του αγροτοδιατροφικού τομέα και η ανάδειξη του σαν βασικό μοχλό ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας υπηρετεί την προστασία και στήριξη  των μικρομεσαίων παραγωγών και της οικογενειακής γεωργίας, την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων, την κοινωνική αλληλεγγύη, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (λαογραφία, πολιτισμός, διατροφικές παραδόσεις), και την ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών ενός προοδευτικού κινήματος παραγωγών και καταναλωτών.

Η εναλλακτική ριζοσπαστική αγροτική πολιτική μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανόρθωση του πρωτογενή τομέα έχει στόχο μια βιώσιμη γεωργία σε όφελος των κοινωνικών αναγκών, που θέτει στον πυρήνα της :

-τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και τη συμπλήρωση του με εναλλακτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της πολυτομεακής και πολυλειτουργικής γεωργίας

-το κοινωνικό δικαίωμα της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα, σε προσιτές τιμές.

-Την αύξηση του βαθμού αυτοδυναμίας της χώρας σε τρόφιμα

-Την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς και μείωση της εξάρτησης της ελληνικής γεωργίας από εισαγόμενους συντελεστές παραγωγής

-την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου σε όφελος των παραγωγών με  τη βράχυνση της αλυσίδας μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή

-τη στροφή στην παραγωγή επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων και την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας

-την εκ βάθρων ανασυγκρότηση και εξυγίανση των συνεταιρισμών και της συνεργατικής ιδέας καθώς και ενίσχυση των ποικίλων πρωτοβουλιών που λειτουργούν στη βάση της κοινωνικής ανάγκης και της συλλογικότητας

-την ανάπτυξη της περιφέρειας και τον «επανεποικισμό» της υπαίθρου στο πλαίσιο ενός προγράμματος αειφόρου ανασυγκρότησης της χώρας.

-το σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών μας πόρων, οι οποίοι αποτελούν φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας τους.»

Σχόλια