Οικονομία

228.000 νέοι έφυγαν από την Ελλάδα μεταξύ 2009-2013

Συνολικά 228.000 νέοι μετανάστευσαν από την Ελλάδα μεταξύ του 2009 και του 2013, τάση η οποία συνεχίστηκε και το 2014, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank.

Το φαινόμενο της εκροής του ανθρωπίνου κεφαλαίου έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, καθώς οι αρτιότερα εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι αναζητούν σε άλλες χώρες καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με υψηλότερες αμοιβές και καλύτερες προοπτικές.

Οι βασικοί λόγοι της εκροής του επιστημονικού και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τη χώρα μας οφείλονται σε οικονομικούς αλλά και σε άλλους μη-οικονομικούς παράγοντες.

Οι οικονομικοί παράγοντες αφορούν πρώτιστα στην αλματώδη αύξηση του ποσοστού ανεργίας, των νέων, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη σημαντική πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας καθώς επίσης και η μείωση των αποδοχών, οδηγούν τους  επιστήμονες προς αναζήτηση εργασίας σε πιο ανεπτυγμένες από την Ελλάδα χώρες.

Ποιες είναι, όμως, οι προϋποθέσεις που πυροδοτούν την εκροή του ανθρώπινου κεφαλαίου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης;

Πρώτον, το επίπεδο εκπαιδεύσης των νέων είναι από τα υψηλότερα και πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ενδεικτικά το ποσοστό των νέων ηλικίας 20-24 με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση φτάνει στο 88%, ενώ στις χώρες της Ευρωζώνης το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 80%.

Επιπλέον στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι σε ορισμένες επαγγελματικές ειδικότητες, υπάρχει πληθώρα επιστημόνων που πριν την οικονομική κρίση μπορούσε να απορροφηθεί, ενώ στην παρούσα συγκυρία πλεονάζουν.

Επί παραδείγματι να αναφερθεί ότι το 2013 η Ελλάδα είχε τον υψηλότερο δείκτη ιατρών ανά 1.000 κατοίκους, ήτοι 6,3, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ ο μέσος όρος του δείκτη στον ΟΟΣΑ ανερχόταν μόλις σε 3,3.

Σχόλια