Οικονομία

Μειώθηκε κατά 60,5% η φαρμακευτική δαπάνη από το 2009

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει υποστεί μείωση σωρευτική της τάξης του 60,5% το διάστημα 2009 -2014.

Η οικονομική ύφεση οδήγησε στην εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, μέρος του οποίου αποτέλεσε η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω μειώσεων στις τιμές, υποχρεωτικών εκπτώσεις και επιστροφές, αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων κ.ά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη της Infobank Hellastat (IBHS), η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη εκτιμήθηκε για το 2014 σε 2 δισ. ευρώ, μειωμένη περαιτέρω κατά 15% σε σχέση με το 2013 και σωρευτικά 60,5% έναντι του 2009.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectoral Studies Senior Analyst της Infobank, η δαπάνη φέτος θα παραμείνει σταθερή, ενώ την επόμενη τριετία δεν θα καλυφθούν περισσότερα από 1,94 δισ. το χρόνο.

Οι υπερβάσεις που προκύπτουν καλύπτονται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσω των clawback, το μέγεθος των οποίων έφτασε το 2014 τα 205 εκ., ενώ φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Απόρροια αυτού υπήρξε η διαχρονική μείωση της αξίας της αγοράς. Ειδικότερα, το 2014 παρατηρήθηκε σταθεροποίηση, με τις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων να υποχωρούν οριακά στα 5,28 δισ., ενώ η σωρευτική μείωση σε σχέση με το 2009 έφτασε το 37,6%.

Στις τιμές των φαρμάκων τα προηγούμενα χρόνια έχουν επέλθει οριζόντιες μειώσεις, με συνέπεια να διαμορφώνονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα, πράγμα που αναμένεται να γίνει πιο έντονο μετά την πρόσφατη απόφαση για καθορισμό των τιμών των off-patent και γενόσημων φαρμάκων στο 50% και 32,5% αντίστοιχα της τιμής των πρωτοτύπων.

Επιπρόσθετα, σημαντικό πρόβλημα αποτελούν τα χρέη του δημοσίου που προκαλούνται από τα ελλείμματα των ταμείων και τους αργούς ρυθμούς αποπληρωμής.

Για παράδειγμα, τα χρέη προς τα μέλη του ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων) στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ξεπερνούσαν το 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Μαρία Μεταξογένη, διευθύνουσα σύμβουλο της IBHS, «η μεταχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει να γίνεται με γνώμονα τον έλεγχο του καταναλωθέντος όγκου. Η αγορά χρειάζεται ένα ορθολογικό σύστημα τιμολόγησης, που θα προστατεύει τις τιμές των εγχώριων γενόσημων και οικονομικών φαρμάκων. Εξάλλου, η αναθεώρηση της τρέχουσας πολιτικής θα επιτρέψει τη μείωση του rebate και του clawback, μέτρα που έχουν θέσει σε επισφάλεια τη βιωσιμότητα αρκετών παραγωγικών εταιρειών».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 109 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

-Ο κύκλος εργασιών το 2014 διαμορφώθηκε σε 4,6 δισ., έχοντας μειωθεί κατά 3,1% από το 2013.

-Τα συνολικά κέρδη ebitda σταθεροποιήθηκαν σε περίπου 250 εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν περαιτέρω κατά 56%, στα 104,42 εκατ. ευρώ.

-Το μέσα περιθώρια ebitda και κερδών προ φόρων ενισχύθηκαν σε 5,4% και 2,8% αντίστοιχα.

Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2014 βελτιώθηκε σε 2 προς 1, παραμένοντας υψηλή.

Οι απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 7%, στα 2,1 δις., ενώ το διάστημα διαμορφώθηκε στους 5 μήνες, όπως αναφέρει και το in. gr.

Σχόλια