Οικονομία

Τούρκοι παραγωγοί θα γέμιζαν με ακατάλληλες πιπεριές την ΕΕ

Με την έναρξη της φθινοπωρινής καλλιεργητικής περιόδου, συλλαμβάνονται ξανά στα σύνορα της Βουλγαρίας φορτία τουρκικής πιπεριάς, με υπερβολικά ποσοστά υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Όπως και πέρυσι, οι Τούρκοι μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της Βουλγαρίας, την οποία χρησιμοποιούν για να περνούν τα κηπευτικά τους προς τις γερμανικές αγορές και τις πολυεθνικές αλυσίδες τροφίμων.

Αυτή η νέα υπόθεση κοινοποιείται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Είναι μια προσπάθεια που κάνουν και φέτος οι Τούρκοι παραγωγοί πιπεριάς να διεισδύσουν κυρίως στη γερμανική αγορά, αδιαφορώντας για τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες ,που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Οι ελεγκτικές Αρχές της Βουλγαρίας διαπίστωσαν μετά τις αναλύσεις που έκαναν σε δείγματα από τα ύποπτα φορτία τουρκικής πιπεριάς ότι περιέχουν υπολείμματα των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων Acetamiprid, σε αναλογία 0,726 χιλιοστόγραμμα ανά κιλό, υπερβαίνοντας 2,5 φορές το ανώτατο όριο υπολειμμάτων (MRL), που έχει οριστεί στα 0,3 mg/κιλό στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/846 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2015, και έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ).

Οι ακατάλληλες τουρκικές πιπεριές δεν κατέληξαν στην αγορά, δεδομένου ότι καταστράφηκαν από τις συνοριακές Αρχές της Βουλγαρίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 18 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε από το RASFF στις 19 Οκτωβρίου.

Νίκος Πετάσης

Σχόλια