Οικονομία

Ενημέρωση για ασθένειες της ελιάς την περίοδο που διανύουμε

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα ελαιόδεντρα την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση οι ασθένειες της ελιάς αυτήν την περίοδο είναι:

1) Κυκλοκόνιο: Χαρακτηριστικές κηλίδες στα φύλλα (μάτι παγωνιού).

2) Καρκίνωση: Όγκοι του βακτηρίου σε κλαδί ελιάς.

3) Καπνιά: Μαυρισμένες επιφάνειες φύλλων και βλαστών.

4) Λειχήνες: Αναπτύσσονται σε βραχίονες και κορμούς και τους καλύπτουν.

Αναλυτικότερα:

1) Κυκλοκόνιο (Spi locaea oleaginea)

Διαπιστώσεις:

Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα φύλλα προκαλώντας πρόωρη φυλλόπτωση και εξασθένιση των δέντρων. Οι μολύνσεις γίνονται άνοιξη και φθινόπωρο. Πτώση της θερμοκρασίας (16-20 οC) και βροχερός ή πολύ υγρός καιρός ευνοούν τις μολύνσεις που εκδηλώνονται με χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες (μάτια παγωνιού) στην επάνω επιφάνεια των φύλλων.

Ευπαθείς ποικιλίες είναι η θρουμπολιά, η Καλαμών, η Άμφισσας και η τσουνάτη.

Η κορωνέικη (ψιλολιά) είναι σχετικά ανθεκτική.

Οδηγίες:

- Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεμα εξασφαλίζουν σωστό αερισμό και φωτισμό και περιορίζουν την ασθένεια.

- Συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σε ελαιόδεντρα ευπαθών ποικιλιών που βρίσκονται σε υγρές περιοχές.

2) Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi )

Διαπιστώσεις:

Ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στα φύλλα, στους βραχίονες και στον κορμό των ελαιοδέντρων. Τα δέντρα μολύνονται από μη επουλωμένες πληγές, συνήθως από ράβδισμα, κλάδεμα ή μετά από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός.

Η ποικιλία κορωνέικη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.

Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:

Οδηγίες:

- Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.

- Εφαρμογή προληπτικού ψεκασμού με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα αμέσως μετά από ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι.

- Η αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδιών πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων για να αποφεύγονται νέες μολύνσεις και τα κλαδιά να απομακρύνονται και να καταστρέφονται. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συστηματικά.

- Στη σύσταση νέου ελαιώνα να αποφεύγεται η πυκνή φύτευση και να χρησιμοποιούνται δενδρύλλια απαλλαγμένα από την ασθένεια.

3) Καπνιά (Capnodium olaeoprhi lum)

Οδηγίες:

Κλαδιά και φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς που δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση). Πρόκειται για μύκητα που αναπτύσσεται πάνω στις μελιτώδεις εκκρίσεις εντόμων, κυρίως του λεκανίου. Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.

Η καπνιά περιορίζεται κυρίως με την καταπολέμηση του λεκανίου την κατάλληλη εποχή αλλά και με κλάδεμα για καλό φωτισμό και αερισμό του εσωτερικού της κόμης των δέντρων.

Μετά τη συγκομιδή συνιστάται μια επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα.

4) Λειχήνες

Οδηγίες:

Οι λειχήνες αναπτύσσονται σε υγρές περιοχές καλύπτοντας κορμούς και κλάδους των ελαιοδέντρων με κιτρινοπράσινο χρώμα.

Όπου υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης συστήνονται ψεκασμοί των κορμών και των κλάδων με χαλκούχα σκευάσματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την αποκόλληση των λειχήνων.

Τέλος το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφιστά την προσοχή σε ό,τι αφορά τη χρήση φαρμάκων.

«Επιλέγετε τα φάρμακα από τις λίστες φυτοπροστατευτικών δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής. Οι εφαρμογές χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή», αναφέρεται σχετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, στις MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη και MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη (τηλ. 2810224948, fax: 2810225616).

Σχόλια