Οικονομία

Η ΓΣΕΕ ζητά μέτρα κατά της "μαύρης" εργασίας

Την άμεση θέσπιση πλαισίου ελάχιστης σύνθεσης προσωπικού, στη βάση των επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε κλάδου, ζητά η ΓΣΕΕ με επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, επισημαίνοντας την ανάγκη να γίνουν πιο εντατικές οι δράσεις του υπουργείου προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η αδήλωτη και μερικώς δηλωμένη εργασίας.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται το μέγεθος του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας και στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται ότι «η ΓΣΕΕ προτείνει και ζητά την άμεση διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τη θέσπιση πλαισίου ελάχιστης σύνθεσης προσωπικού, με εξειδίκευση στη βάση των επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. είδος, αντικείμενο εργασιών και απαιτούμενες εργασίες κ.λπ.), αλλά και άλλων αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. μέγεθος-έκταση επιχείρησης, προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας κ.λπ.)».

Τέλος, στην επιστολή της η ΓΣΕΕ ζητά την εντατικοποίηση των δράσεων του υπουργείου Εργασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και της μερικώς δηλωμένης εργασίας, με αφετηρία την ανωτέρω θέσπιση πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόσω οφείλει να επιδιώκεται η αλλαγή της κοινωνικής πολιτικής στο σύνολό της, η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει μόνο να είναι θεωρητική, αλλά και έμπρακτη.

Σχόλια