Οικονομία

Απερρίφθη η προσφυγή κατά της ΕΚΤ για το ελληνικό PSI

Απορρίφθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή περισσότερων από 200 ιταλών επενδυτών που κατηγορούσαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πως με τη εξαίρεσή της στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2012 (PSI) τους υποχρέωσε να υποστούν μεγαλύτερες ζημίες, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές που υπέστησαν αυτοί αποτελούν μέρος του φυσιολογικού κινδύνου της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Οι Ιταλοί επενδυτές στόχευαν στο να ενάγουν την ΕΚΤ για ζημιές άνω των 12 εκατ. ευρώ που κατέγραψαν. Υποστήριξαν ότι η κεντρική τράπεζα διαπραγματεύθηκε με την Ελλάδα μία μυστική συμφωνία ανταλλαγής των δικών της ομολόγων στις αρχές του 2012 και έλαβε νέα ομόλογα με καλύτερη διάρθρωση, δίνοντας στην ίδια το καθεστώς του προτιμώμενου πιστωτή εις βάρος των άλλων επενδυτών.

Οι υπόλοιποι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων έλαβαν το 2012 νέους τίτλους με πολύ χαμηλότερη ονομαστική αξία και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής.

Το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η ΕΚΤ ενέργησε αποκλειστικά με στόχο να σταθεροποιηθούν οι αγορές.

Σχόλια