Οικονομία

Εθνική Τράπεζα:"Πρώιμη η πρόβλεψη πώλησης της Finansbank"

Απάντηση στα δημοσιεύματα δίνει η Εθνική Τράπεζα, περί του «πωλητηρίου» της τουρκικής θυγατρικής Finansbank, χαρακτηρίζοντας «πρώιμη οποιαδήποτε πρόβλεψη περί υιοθέτησης συγκεκριμένης στρατηγικής επιλογής για την κάλυψη τυχόν αναγκών ανακεφαλαιοποίησης.

Το ίδιο επιβεβαιώνεται και στην σχετική ανακοίνωση. «Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, εν όψει ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων του AQR και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που διεξάγει η ΕΚΤ, εξετάζει, όπως οφείλει, σειρά εναλλακτικών προτάσεων για την έγκαιρη κάλυψη τυχόν αναγκών ανακεφαλαιοποίησης.

Κατά την παρούσα διερευνητική φάση και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ασκήσεων από την ΕΚΤ, θεωρείται πρώιμη οποιαδήποτε πρόβλεψη περί υιοθέτησης συγκεκριμένης στρατηγικής επιλογής επί των αναφερομένων στα δημοσιεύματα».

Σχόλια