Οικονομία

Παραλαμβάνουν τις αποφάσεις έγκρισής τους οι νέοι αγρότες

Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων εγκρίθηκαν οι αποφάσεις για την ένταξη των νέων αγροτών στο Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του έτους 2014, τις οποίες και μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων του νησιού.

Για τα παραπάνω ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους του Μέτρου η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που καλεί τους εγκεκριμένους υποψηφίους να μεταβούν στα γραφεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας προκειμένου να παραλάβουν τις αποφάσεις που τους αφορούν, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

Επιπλέον οι εγκεκριμένοι νέοι γεωργοί θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός της ταυτότητάς τους, και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς το IBAN του λογαριασμού τους.

Σχόλια