Οικονομία

Μειώθηκε ο ελληνικός εμπορικός στόλος - Αυξήθηκε η χωρητικότητα

Μείωση κατά 1,3%, έναντι µείωσης 2,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013, παρουσίασε η Δύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το µήνα Ιούλιο 2015 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη Δύναµη του Ιουλίου 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το µήνα Ιούλιο 2015 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2014, παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι αύξησης 0,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση

Σχόλια