Οικονομία

Σαββαΐδου: "Να ανεξαρτητοποιηθεί η ΓΓΔΕ"

Την άποψη «να ανεξαρτητοποιηθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» υποστήριξε με δηλώσεις της η επικεφαλής Κατερίνα Σαββαΐδου, τονίζοντας πως «σημαντικότερο όλων βέβαια, είναι να αποκτήσει η γραμματεία τη δυνατότητα, να εφαρμόζει, όσα αποφασίζει».

Σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κάνοντας έναν απολογισμό των δράσεων της ΓΓΔΕ η κυρία Σαββαΐδου σημείωσε πως «το διάστημα των 14 μηνών, κατά το οποίο έχω αναλάβει καθήκοντα, διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει τη λειτουργία της γραμματείας, όπως για παράδειγμα, οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, η βαθειά ύφεση, οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, κ.ά.». Παρ' όλα αυτά, «σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πιστεύω ότι, ανταποκριθήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε», υπογράμμισε η κ. Σαββαΐδου.

Από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες - μέλη του Ε.Β.Ε.Π., με τις τοποθετήσεις τους έθεσαν στη ΓΓΔΕ ζητήματα που αφορούν τις φορολογικές επιβαρύνσεις, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μείωση των καθυστερήσεων, ως προς τον συμψηφισμό των επιστροφών φόρου και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με απαιτήσεις, την επιδότηση των εμπόρων για την αγορά POS, την απόδοση του Φ.Π.Α. σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ή «πλαστικό» χρήμα, την αξιοποίηση υπέρ των στόχων των δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων της προσαρμογής του Εθνικού Νόμου περί (Εκτελωνιστών) - Τελωνειακών Αντιπροσώπων, την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου για τον εφοδιασμό πλοίων, την αναβάθμιση του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) κ.ά.

Σχόλια