Οικονομία

Λήγει η προθεσμία για 19.101 θέσεις της Κοινωφελούς Εργασίας

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις 19.101 θέσεις εργασίας σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, Περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις που θα καλυφθούν από άνεργους στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 το μεσημέρι μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική «Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

- Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.

- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

- Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Σχόλια