Οικονομία

Στο "κουρείο" τα πρόστιμα της εφορίας

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θυμούνται ίσως ως έναν από τους χειρότερους φορολογικούς τους εφιάλτες, τα πρόστιμα που καθιερώθηκαν με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Γυρίζοντας το χρόνο στις αρχές του 2014, κυριαρχούσε θύελλα αντιδράσεων για τα πρόστιμα των 1.000 -2.500 ευρώ για κάθε μία απόδειξη που δεν κόπηκε. Πρόστιμα και πανωπρόστιμα και τόκοι και προσαυξήσεις. Φοροτρέλα...

Και τώρα, σχεδόν δυο χρόνια μετά από την «ευφυή» σύλληψη της τότε τρόικας, οι εκπρόσωποι των δανειστών εμφανίζονται έτοιμοι να βάλουν στο κουρείο για δεύτερη φορά τα πρόστιμα της εφορίας με στόχο να γίνουν περισσότερο ρεαλιστικά και κυρίως εισπράξιμα.

Πίσω από την επιχειρούμενη διόρθωση της τροϊκανικής έμπνευσης γκάφα των προστίμων -δεν λείπουν οι ομολογίες από πηγές που γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου ΚΦΔ γράφτηκε από τους «έξω»- κρύβεται η θλιβερή διαπίστωση ότι από τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττεται το 0,47% αυτών. 

Στα εκατό ευρώ προστίμου δηλαδή, στο ταμείο μπαίνουν 47 λεπτά. Τα ληξιπρόθεσμα με τη βοήθεια των ανείσπρακτων προστίμων έχουν ξεπεράσει τα 72 δισ. ευρώ και η Φορολογική Διοίκηση αναλώνει πολύτιμο -από το ελλιπές- προσωπικό για να κυνηγάει τα πρόστιμα, αντί να κυνηγάει την είσπραξη των φόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, από την περασμένη Τετάρτη, στην Καραγιώργη Σερβίας άρχισαν οι ζυμώσεις για νέο κούρεμα προστίμων ανάμεσα στα στελέχη της τεχνικής βοήθειας των δανειστών και τα υπηρεσιακά στελέχη (μετέχουν εκπρόσωποι τόσο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και συγκεκριμένα συνεργάτες των κ. Γ. Χουλιαράκη και Τρ. Αλεξιάδη όσο και της ΓΓΔΕ Κ. Σαββαϊδου).

«Δεν πρέπει να τρέχουμε πίσω από τα πρόστιμα, πρέπει να κυνηγάμε το φόρο», αναφέρει στέλεχος με γνώση των διαπραγματεύσεων συμπληρώνοντας ότι σήμερα «κυνηγάμε την είσπραξη 250 ευρώ για κάθε απόδειξη η οποία δεν κόπηκε και χάνουμε χιλιάδες ευρώ από τον ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε...»

Το παράξενο είναι, με δεδομένη τη στάση των προηγουμένων ετών, ότι στις διαπιστώσεις αυτές φαίνεται να συμφωνούν και οι εκπρόσωποι των δανειστών.

Οι δανειστές ήταν αυτοί οι οποίοι πίεσαν για πρόστιμα 1.000 έως 2.500 ευρώ (ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων) για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και ήταν οι ίδιοι οι οποίοι συμφώνησαν μετά από θύελλα αντιδράσεων την άνοιξη του 2014 να μειωθούν τα συγκεκριμένα πρόστιμα σε 250 έως 500 ευρώ.

Τώρα ετοιμάζονται να δώσουν το πράσινο φως για νέο ψαλίδι και στα πρόστιμα για αποδείξεις (μπορούν να φτάσουν έως και τις 30.000 ευρώ) και στα πρόστιμα για άλλες παραβάσεις (μη συνεργασία σε φορολογικό έλεγχο, ελλιπής συμμόρφωση σε θέματα τήρησης βιβλίων) που αγγίζουν τα 2.500 ευρώ.

Η μεταστροφή των δανειστών μπορεί να θεωρηθεί δικαίωση της πολιτικής ηγεσίας της Καραγιώργη Σερβίας (από τον Γ. Μαυραγάνη έως τον Τρ. Αλεξιάδη) όσο και της Γενικής Γραματείας Δημοσίων Εσόδων (από τον Χ. Θεοχάρη έως την Κ. Σαββαϊδου). Στο σύνολό τους επέμεναν ότι το ύψος των προστίμων δεν είναι αυτό που θα φέρει φορολογική συμμόρφωση.

Τώρα και οι δανειστές φαίνεται να προσχωρούν σε αυτή τη θέση και τα πρόστιμα σύντομα θα συμπιεστούν περαιτέρω. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός των επομένων ημερών καθώς αποτελεί μνημονιακή δέσμευση ο εξορθολογισμός των προστίμων εντός Σεπτεμβρίου.


Τα πρόστιμα τα οποία ισχύουν σήμεραΣύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,

δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,

ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,

στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,

ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,

η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία,2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1,

β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄, γ΄, και δ΄, της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄, και θ΄ της παραγράφου1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄, και θ΄ της παραγράφου1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε΄ και ζ' και η'. Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. 


3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Πηγή: Euro2day

Σχόλια