Οικονομία

Τα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών σε ΕΚΤ και SSM

Σε κοινές μακροοικονομικές παραδοχές στηρίζονται τα επιχειρησιακά σχέδια των Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα που εστάλησαν προς αξιολόγηση στην ΕΚΤ.

Ο ενεργός συντονισμός των τραπεζών σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει ως αποτέλεσμα οι προβολές τους για την εξέλιξη βασικών μεγεθών την τριετία 2015-2017, να μην παρουσιάζουν αποκλίσεις και συνεπώς να διευκολύνουν τη συζήτηση με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Σημειώνεται πως τα πιστωτικά ιδρύματα είχαν υποχρέωση μέχρι σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να αποστείλουν στην ΕΚΤ και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) τις εκτιμήσεις τους για την πορεία καταθέσεων, δανείων, επιτοκίων και τιμών ακινήτων.

Ύστερα από εξέταση και ανάλυση των δεδομένων, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα έχει καταλήξει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου στο ύψος των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει η ελληνική κυβέρνηση, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών θα ενημερωθούν επισήμως από την ΕΚΤ για τα κεφάλαια που θα πρέπει να συγκεντρώσουν στις 25 Οκτωβρίου.

Σχόλια