Οικονομία

ΥΠΠΑΠΕΝ: Οδηγίες για εξαγωγές προϊόντων σε τρίτες χώρες

Οδηγίες και προϋποθέσεις για τις εξαγωγές προϊόντων κρέατος, μη γαλακτοκομικών προϊόντων και πίτσας σε ορισμένες τρίτες χώρες, έδωσε στη δημοσιότητα η διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ζωικής προέλευσης του ΥΠΠΑΠΕΝ. Αναλυτικότερα η σχετική ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 2594/90947/20-8-2015  2547/88987/12-8-2015 και  2507/87975/11-8-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ζωικής προέλευσης του ΥΠ.Π.Α.Π.ΕΝ σχετικά με τις εξαγωγές προϊόντων κρέατος, μη γαλακτοκομικών προϊόντων και πίτσας  σε ορισμένες τρίτες χώρες σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Απαιτήσεις πιστοποίησης εισαγωγής ζωικών προϊόντων

Ειδικές απαιτήσεις για πουλερικά και προϊόντα κρέατος:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας από την χώρα προέλευσης στην Αίγυπτο.

- Τα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλη συσκευασία, όπως απαιτείται από τα αιγυπτιακά πρότυπα. Οι ετικέτες πρέπει να τοποθετηθούν στο εσωτερικό της συσκευασίας, καθώς και στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας.

Ο εκτελωνισμός και η έγκριση των Κτηνιατρικών Αρχών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κτηνιατρική άδεια προέγκρισης. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ της άδειας προ-έγκρισης και των φορτωτικών εγγράφων, το προϊόν απορρίπτεται. Οι εισαγωγείς θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άδεια προ-έγκρισης και να κατευθύνουν τους προμηθευτές τους αναλόγως.

Επίσης τα κάτωθι πιστοποιητικά απαιτούνται για τα ζωικά προϊόντα:

- Ισλαμικό Πιστοποιητικό (HΑLAL)

- Πιστοποιητικό καταγωγής όπου φαίνεται το όνομα της χώρας εξαγωγής, τον αριθμό των δεμάτων, το είδος του κρέατος, τις ημερομηνίες επιθεώρησης, παραγωγής και λήξης, το όνομα του εξαγωγέα, το λιμάνι εισόδου, και το όνομα του παραλήπτη.

- Πιστοποιητικό Κτηνιατρικού ελέγχου εκδοθέν στην χώρα καταγωγής αναφέροντας ότι τα ζώα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του προϊόντος εξετάστηκαν πριν και μετά τη σφαγή, και ότι είναι απαλλαγμένα από μεταδοτικές ασθένειες.

- Στην περίπτωση του κατεψυγμένου κρέατος, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι η θερμοκρασία των -18 βαθμών Κελσίου διατηρήθηκε πριν από την εξαγωγή και ότι κάθε τεμάχιο συσκευάστηκε σύμφωνα με τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα συσκευασίας.

Σήμανση:

Όλες οι ετικέτες πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή

- Εμπορικό σήμα, ανάλογα με την περίπτωση

- Χώρα καταγωγής

- Τύπος προϊόντος

- Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα

- Ημερομηνίες παραγωγής και λήξης. Οι ημερομηνίες αυτές μπορεί να αναφέρονται χωριστά στην κορυφή της συσκευασίας . Η αποτύπωση μπορεί να γίνει είτε με λέιζερ είτε με εκτύπωση. Σ' αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει ανάγκη τα στοιχεία αυτά να επαναλαμβάνονται στην ετικέτα.

- Οδηγίες χρήσης του προϊόντος (προαιρετικό)

- Συστατικά του προϊόντος

- Οδηγίες αποθήκευσης ή θερμοκρασίας

- Καθαρό βάρος

-Μεικτό βάρος και συνολικός αριθμός δεμάτων ανά περίπτωση ή χαρτοκιβώτιο

-Εάν το προϊόν περιέχει συντηρητικά, το ποσοστό του κάθε συντηρητικό πρέπει να αναφέρεται

-Εάν το προϊόν είναι κρέας ή πουλερικά, η ακόλουθη δήλωση πρέπει να αναγράφεται:

"σφάζονται σύμφωνα με το ισλαμικό τελετουργικό» ή « σφάζονται Χαλάλ"

-το κατεψυγμένο βόειο κρέας πρέπει να συσκευάζεται σε σφραγισμένους σάκους σύμφωνα με τα υγειονομικά πρότυπα. Μία τυπωμένη ετικέτα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στην συσκευασία (polybag) με τα ακόλουθα στοιχεία στην αραβική γλώσσα:

Α- Χώρα προέλευσης

B- Το όνομά παραγωγού

C- Όνομα του σφαγείου

D- Ημερομηνία σφαγής

Ε- το όνομα και Η διεύθυνση εισαγωγέα

F- Επωνυμία φορέα που εποπτεύει την διαδικασία της σφαγής σύμφωνα με τους ισλαμικούς κανόνες.

Όσον αφορά στα μη γαλακτοκομικά προϊόντα, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας μας ανέφερε ότι δεν υφίσταται διαφορετική διαδικασία εισαγωγής. Αρκεί τα συστατικά που εμπεριέχοντα στο προϊόν πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οσον αφορά στα σύνθετα προϊόντα, δεν μας εδόθη επίσημη απάντηση, συνάγεται ωστόσο ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις εισαγωγής τροφίμων γενικά (ως ανωτέρω εκτός προϋποθέσεων που ισχύουν για το κρέας ειδικά -χαλάλ).

Επίσης, υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές όσον αφορά τα πρόσθετα τροφίμων και την διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικότερα, όσον αφορά την διάρκεια ζωής, όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 50% της διάρκειας ζωής που απομένει έως την λήξη κατά την στιγμή της εισαγωγής, άλλως η εισαγωγή τους απορρίπτεται. Η διάρκεια ζωής υπολογίζεται από την ημερομηνία παραγωγής μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των τελωνειακών διαδικασιών και την πιστοποίηση εισαγωγής στον αιγυπτιακό λιμένα εισόδου

ΜΑΡΟΚΟ

Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την διαδικασία εισαγωγής με την επισήμανση ότι διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από ειδικά κλιμάκια στα σημεία εισόδου των προϊόντων στη χώρα:

http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=193

ΚΟΥΒΕΙΤ

Στον ιστότοπο του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon

έχει αναρτηθεί πιστοποιητικό για τα μεταποιημένα τρόφιμα για εξαγωγή στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ- GCC) όπου ανήκει και το Κουβέιτ.

Στο ίδιο σημείο έχει αναρτηθεί ο οδηγός για την εξαγωγή τροφίμων στις χώρες ΣΣΚ.

Υπάρχουν διαθέσιμα στην υπηρεσία μας :

- Πίνακα με τα γενικά δικαιολογητικά για εισαγωγές στο Κουβέιτ, της Αμερικανικής υπηρεσίας USDA Foreign Agricultural Service

- Έγγραφο "Labeling of prepackaged food stuffs", της Υπηρεσίας "Standardization organization for GCC (GSO)

- Νομοθεσία, "Kuwait Municipality Ministerial Resolution No. 21.92 Concerning Food

Regulations"

- Πληροφορίες για εισαγωγή τροφίμων στο Κουβέιτ από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων " The Market Access Database (MADB), http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

ΤΥΝΗΣΙΑ

Οι εισαγωγές των προϊόντων στην Τυνησία είναι περιορισμένες εξ αιτίας των δασμών και των καθυστερήσεων στον λιμένα RADES της Τύνιδας (ασύμφορο το κόστος διατήρησης των προϊόντων στα ψυγεία), ενώ οι εισαγωγές χοιρινού είναι σχεδόν μηδαμινές (Τυνησία είναι μουσουλμανική χώρα, μόνο μεγάλες αλυσίδες διακινούν μικρές ποσότητες).

Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα εξαιρούνται της Συμφωνίας Σύνδεσης Ε.Ε. - Τυνησίας και έτσι αυτά επιβαρύνονται με υψηλούς δασμούς προκειμένου να προστατευτεί η εγχώρια παραγωγή. Τα προϊόντα κρέατος, τα μη γαλακτοκομικά προιόντα και η πίτσα επιβαρύνονται με δασμό 36%, Φ.Π.Α. 18%.

ΚΑΤΑΡ

Μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ζωικής προέλευσης του ΥΠ.Π.Α.Π.ΕΝ  με την Πρεσβεία μας στη Ντόχα σας ενημερώνουμε ότι για να εισαχθεί κάθε βρώσιμο προϊόν στο Κατάρ απαιτούνται:

1. το όνομα εταιρείας που θα κάνει την εισαγωγή στο Κατάρ.

2. κατάλογος με τα συστατικά του προϊόντος και φωτογραφία του προϊόντος σε συσκευασία.

3. πιστοποιητικά ISO για την παραγωγό εταιρεία και για το προϊόν

4. υγειονομικό πιστοποιητικό για το προϊόν από την Κτηνιατρική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εταιρεία παραγωγής, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το τρόφιμο είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

5. δείγμα του προϊόντος για να υποβληθεί σε επιτόπια ανάλυση στο Κατάρ.

Με βάση τα ανωτέρω, το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας του Κατάρ θα αποφασίσει εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Με τη λήψη της παραπάνω έγκρισης η εισαγωγή του προϊόντος μπορεί να ξεκινήσει.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Η Νορβηγία ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το εμπόριο ανάμεσα σε Κράτος Μέλος της ΕΕ και της Νορβηγίας διέπεται από τους ίδιους κανόνες με το ενδοκοινοτικό

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

α. Προϊόντα κρέατος

Για την εξαγωγή στη Βραζιλία προϊόντων κρέατος απαιτείται προηγούμενη αναγνώριση της ισοδυναμίας του συστήματος επισήμου ελέγχου μεταξύ των δύο χωρών. Για το σκοπό αυτό και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ζωικής προέλευσης του ΥΠ.Π.Α.Π.ΕΝ στο αντίστοιχο Υπουργείο της Βραζιλίας (Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Τροφίμων - MAPA), οι τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες θα κληθούν να απαντήσουν σε σχετικά τεχνικά ερωτηματολόγια που θα αποσταλούν από το Τμήμα Επιθεώρησης Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (DIPOA) του MAPA.

Εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου και τα συστήματα επισήμου ελέγχου των δύο χωρών κριθούν ισοδύναμα, το DIPOA θα πραγματοποιήσει επιτόπια επιθεώρηση για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του ερωτηματολογίου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης, το DIPOA θα εκδώσει ανακοίνωση αναγνώρισης της Ελλάδας ως χώρας που μπορεί να εξάγει προϊόντα κρέατος στη Βραζιλία.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διοικητική διαδικασία καταχώρισης των ετικετών των προϊόντων τους στο μητρώο του MAPA. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα επιτραπούν οι εξαγωγές κάθε προϊόντος. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία και ότι το ελληνικό αίτημα για αναγνώριση της ισοδυναμίας του συστήματος επισήμου ελέγχου μεταξύ των δύο χωρών για τα γαλακτοκομικά και το μέλι υποβλήθηκε το 2011 και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί διότι το ΜΑΡΑ δεν έχει όρισει ακόμη ημερομηνία για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας προκειμένου να εκκινήσει η προαναφερθείσα διαδικασία.

β. Πίτσα

Εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την σύνθεση του προϊόντος προκειμένου να προωθηθεί στο αρμόδιο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Γραφείο ΟΕΥ).

γ. Μη γαλακτοκομικά προϊόντα

Εφόσον ενδιαφέρεστε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Για την εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Αργεντινή ισχύουν ειδικοί κανονισμοί. Η εισαγωγική διαδικασία είναι σχετικά σύνθετη και περιλαμβάνει για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. συνοπτικά τα εξής:

Για κάθε προϊόν ζωικής προέλευσης εκδίδονται τα αιτήματα εξαγωγής τα οποία αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας στην αρμόδια αρχή της Αργεντινής (SENASA), μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια βάση δεδομένων με τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης, επεξεργασμένων ή μη, οι οποίες μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Αργεντινή (El sistema de prelistado).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας προκειμένου να εκκινήσει η προαναφερθείσα διαδικασία.

Τέλος, το Γραφείο ΟΕΥ στο Μπουένος Άιρες ζητά τη φύση των μη γαλακτοκομικών προϊόντων, πέραν της σύστασής τους, ώστε να προβεί σε μια αρχική τουλάχιστον διερεύνηση των δυνατοτήτων τοποθέτησής τους στην εκεί αγορά».

Σχόλια