Οικονομία

"Έπεσαν" οι τιμές του παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Πτώση κατέγραψαν τον Ιούλιο οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), όπου ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε μείωση 6,7% τον Ιούλιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2015, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 1,6%, ενώ ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση 4,2%, έναντι μείωσης 0,9%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγουμένων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,6%, το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

-Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,3%.

-Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,5%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 6,7%, το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

-Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 5,4%.

-Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 10,3%.

Σχόλια