Οικονομία

ΕΑΣ Ιεράπετρα: Συστήνεται Ομάδα Παραγωγικών Κηπευτικών

Στη συγκρότηση και λειτουργία ομάδας παραγωγών κηπευτικών προχωρά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας, μετά από ανακοίνωσή της, με στόχο την ενίσχυση των παραγωγών σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, η μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στην πώληση της αγροτικής παραγωγής, αγορά γεωργικών εφοδίων σε ευνοϊκότερες τιμές, λήψη πρόσθετων ενισχύσεων από την Ε.Ε., μέσω των ομάδων παραγωγών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η Ένωση Ιεράπετρας στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της προχωρά στη συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας Παραγωγών Κηπευτικών με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο χώρο της Αγροτικής Οικονομίας και Παραγωγής και τα ισχύοντα από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και τα όσα προβλέπονται για εντάξεις στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία Ομάδας Παραγωγών Κηπευτικών ιδιαίτερα σε μια δύσκολη για το γεωργικό τομέα περίοδο. Δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να αξιοποιήσει μέσω προγραμμάτων και δράσεων, τις δυνατότητες που δίνονται για ενίσχυση της παραγωγής, τη διαμόρφωση των τιμών, τον έλεγχο της ποιότητας, τη συσκευασία και τον τρόπο πληρωμής, την προώθηση και εμπορία των προϊόντων του, καθώς και την εξασφάλιση μιας σειράς απαραίτητων γεωργικών εφοδίων και αναλώσιμων που μειώνουν το κόστος παραγωγής τους.

Η Ένωση Ιεράπετρας με την αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτει, της τεχνογνωσίας, των συνεργασιών της, του οικονομικού μεγέθους και της δυνατότητας που σήμερα διαθέτει μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτής της πρωτοβουλίας των παραγωγών.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δράσεις για τον Προγραμματισμό της Παραγωγής που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Ομάδας Παραγωγών:

-Πολλαπλασιαστικό υλικό πολυετών καλλιεργειών

-Αγορά Εξοπλισμού για δίκτυο μετεωρολογικών προειδοποιήσεων

-Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά την παραγωγή

-Απόκτηση μέσων παραγωγής και εξοπλισμού συλλογής προϊόντων

-Θερμοκήπια τύπου χαμηλά τολ και αγορά υλικών αντικατάστασης σε υφιστάμενα θερμοκήπια

-Εξοπλισμός με σύστημα άρδευσης

-Εξοπλισμός Πληροφορικής για τη βελτίωση της παρακολούθησης της παραγωγής

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δράσεις για τη Βελτίωση και Διατήρηση της Ποιότητας του Προϊόντος που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Ομάδας Παραγωγών:

-Βιολογική Παραγωγή (κόστος πιστοποίησης)

-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής (κόστος πιστοποίησης)

-ΠΟΠ και ΠΓΕ

-Οργάνωση και Πιστοποίηση Ποιότητας ISO και HACCP

-Οργάνωση για ιχνηλασιμότητα

-Μηχανοργάνωση των συστημάτων ελέγχου ποιότητας

-Δαπάνες προσωπικού για τη βελτίωση ή τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δράσεις για τη Βελτίωση της Εμπορίας  του Προϊόντος που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Ομάδας Παραγωγών:

-Επενδύσεις για τη δημιουργία ή και τη βελτίωση των υποδομών για την εμπορία της παραγωγής

-Επενδύσεις σε εμπορικά γραφεία

-Επιπλέον δαπάνες για επενδύσεις σε μέσα μεταφοράς

-Μηχανοργάνωση  των συστημάτων ταξινόμησης, αποθεματοποίησης

-Δημιουργία web site

-Προώθηση των προϊόντων της Ο.Π. και συμμετοχή σε εκθέσεις

-Δημιουργία τμήματος εμπορίας

-Αγορά γης

-Δαπάνες προσωπικού για τη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δράσεις για Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Ομάδας Παραγωγών:

-Απόσυρση και δωρεάν διανομή αποσυρόμενων προϊόντων

-Πράσινη συγκομιδή

-Ασφάλιση της παραγωγής

-Αποπληρωμή δανείων για δαπάνες που αφορούν τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δράσεις για Προστασία Περιβάλλοντος που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Ομάδας Παραγωγών:

-Ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας

-Βιολογική μέθοδος παραγωγής

-Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης

-Νέες εγκαταστάσεις ή αντικατάσταση των υπαρχόντων με σκοπό την υψηλότερη αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας και μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων

-Περιβαλλοντική διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών

-Επενδύσεις για τον καθαρισμό υλικών πολλαπλής χρήσης

-Περιβαλλοντικές δράσεις σε σχέση με τις μεταφορές

-Κατάρτιση, συμβουλές και τεχνική βοήθεια

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δράσεις για Κατάρτιση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Ομάδας Παραγωγών:

-Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό

-Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων

-Ενημερωτικά έντυπα-οδηγίες

Οφέλη για τους Παραγωγούς:

  • Μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στην πώληση της αγροτικής παραγωγής και ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές.
  • Αγορά γεωργικών εφοδίων σε ευνοϊκότερες τιμές.
  • Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με σύγχρονα και αποδοτικά εργαλεία.
  • Εκπαίδευση σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.
  • Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, προς όφελος της Ομάδας Παραγωγών
  • Λήψη πρόσθετων ενισχύσεων από την Ε.Ε. που διανέμονται μέσω των Ομάδων Παραγωγών.

Η στήριξη της πρωτοβουλίας αυτής από μεριάς των παραγωγών της περιοχής μας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην Ομάδα Παραγωγών Κηπευτικών παρακαλούμε να προσέρχονται καθημερινά στα Γραφεία της Ένωσης στους Παπαλάκκους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2842024282, 2842022248 εσωτερικό 128.

Σχόλια