Οικονομία

Αλλαγές στον κανονισμό του EFSM για τα δάνεια σε κράτη - μέλη της Ευρωζώνης

Αλλαγές στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), οι οποίες βοηθούν τη διαδικασία χορήγησης δανείου σε κάποιο κράτος - μέλος της Ευρωζώνης, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροπολογία, με την οποία προστατεύονται οι χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης από την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας σε κάποια χώρα της Ευρωζώνης.

Πιο αναλυτικά, με την τροποποίηση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε σήμερα, διασφαλίζεται ότι η χορήγηση οικονομικής στήριξης από τον EFSM σε κράτος μέλος της Ευρωζώνης θα είναι εγγυημένη, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα θωρακίζονται νομικά απέναντι σε κάθε δυνητικό κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν ανήκουν στο ευρώ.

Τα ευρωπαϊκά κράτη - εκτός ευρώ - θα πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα και πλήρως για κάθε ζημιά που ενδεχομένως υποστούν, εάν η χώρα που λαμβάνει την οικονομική στήριξη δεν κατορθώσει να αποπληρώσει εγκαίρως και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται τη βοήθεια που έλαβε.

Σημειώνεται, όπως αναφέρει το naftemporiki.gr, ότι προσφάτως η Ελλάδα έλαβε 7,16 δισ. ευρώ από τον EFSM, στο πλαίσιο της χορήγησης δανείου-γέφυρα.

Σχόλια