Οικονομία

Ανάδειξη εργολάβων για δολωματικούς ψεκασμούς ελαιοδέντρων

Πρόσκληση για "διαπραγμάτευση" αναφορικά με την ανάδειξη εργολάβων για το δολωματικό ψεκασμό από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης σε όσους πληρούν τα κριτήρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση που εξέδωσε, «η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει όσους επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση υλοποίησης του έργου "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης".

Συγκεκριμένα η διαδικασία της διαπραγμάτευσης αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε 26 τμήματα της Π.Ε. Ηρακλείου και 5 τμήματα της Π.Ε. Λασιθίου για τα οποία κατά τη διαγωνιστική διαδικασία της αριθμ. 42862/2.4.2015 διακ/ξης υποβλήθηκε μια προσφορά και απορρίφθηκε».

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση διαπραγμάτευσης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete.gov.gr > προκηρύξεις - διαγωνισμοί > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Η υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του EΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13 Ιουλίου, ημέρα: Δευτέρα και  ώρα: 15.00

Σχόλια