Οικονομία

Οδηγίες για την προστασία αμπελιών και ελαιοδένδρων

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου αναφορικά με τους εχθρούς και τις ασθένειες του αμπελιού και της ελιάς και το πώς μπορούν να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους οι αγρότες.

Δείτε παρακάτω τις οδηγίες του Κέντρου:


ΑΜΠΕΛΙ  Πληροφορίες : Νικόλαος Ι. Μπαγκής - Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός                            12.

                        ΕΥΔΕΜΙΔΑ:

                (Lobesia botrana)

 Μεσοπρώιμες περιοχές

Στις μεσοπρώιμες περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου συνεχίζεται και παρατηρείται αύξηση πληθυσμών και ωοτοκιών.

Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ημερομηνίες:

     Επιτραπέζια: 19 - 21 Ιουνίου.

     Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 22 - 23 Ιουνίου.

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει.

Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Σημείωση. Η οδηγία για την ευδεμίδα αφορά τα αμπέλια που βρίσκονται στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Για τα αμπέλια του νομού Χανίων θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

Ω Ι Δ Ι Ο :

           (Erysiphe necator)    

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια η οποία έχει εκδηλωθεί δυναμικά τη φετινή περίοδο.

Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.

Σε αμπέλια με εκτεταμένες προσβολές να προτιμηθεί το θείο σε σκόνη επίπασης. Οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την αποτελεσματική δράση του (χαμηλή υγρασία, υψηλή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία).

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

          (Plasmopara viticola)

Διαπιστώσεις:     

Οδηγίες:     

Η ασθένεια έχει εμφανιστεί σε νέες θέσεις. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν (απουσία δροσιών, χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία) δεν ευνοούν την εξέλιξή της, οι κηλίδες όμως θα ενεργοποιούνται κάθε φορά που θα σημειώνονται συνεχείς και έντονες νυχτερινές δροσιές.

Αμπέλια με συμπτώματα, σε περιόδους με έντονες δροσιές, πρέπει να προστατεύονται.

    T Z I T Z I K A K I : (Empoasca spp)

Η δραστηριότητά του αυξάνει την περίοδο αυτή.

Να γίνεται έλεγχος στη νέα βλάστηση και όπου εμφανίζεται να γίνεται άμεσα επέμβαση, κατά προτίμησησυνδυασμένη με την ευδεμίδα.

* Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΕΧΘΡΟΙ ΕΛΙΑΣ (ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Πληροφορίες: Ν. Ι. Μπαγκής,  MSc Μ.Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD  Α.Γ.  Καλλιονάκη        

π υ ρ η ν ο τ ρ η τ η ς :

         (Prays oleae)

Διαπιστώσεις:


Οδηγίες:


Στις όψιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της καρπόδεσης - καρποί μεγέθους κόκκου σιταριού.

Η καρπόβια γενιά ξεκίνησε στις αρχές του μήνα. Στο δίκτυο παγίδευσης παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί και στους νεαρούς καρπούς πυκνές ωοτοκίες.

Μεγάλες προσβολές από πυρηνοτρήτη προκαλούν υψηλά ποσοστά καρπόπτωσης νωρίς το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου.

Στις όψιμες περιοχές συνιστάται ψεκασμός κάλυψης με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα:

  •  Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου :   18 - 20 Ιουνίου
  •  Νομός Χανίων:    21 - 23 Ιουνίου
  • Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι ελαιώνες με μικρή και μέτρια καρποφορία.


   Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ :

ή μπίμπικας

(Rhynchites cribripennis)

Οδηγίες:
Εμφανίζει τοπικές εξάρσεις πληθυσμών και οι έντονες προσβολές του μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη καρπόπτωση το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Σε τοποθεσίες όψιμων περιοχών που το έντομο υπάρχει και έχει διαπιστωθεί και τις προηγούμενες χρονιές να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη.

   μ α ρ γ α ρ ο ν  ι α :

(Palpita unionalis)

Οδηγίες:

Δεν καταγράφονται σημαντικοί πληθυσμοί τη φετινή περίοδο προς το παρόν. Ανάγκη προστασίας έχουν μόνο νεαρά δέντρα σε φυτώρια και νέους ελαιώνες.

Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και τους νέους ελαιώνες σε όλες τις περιοχές.

* Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών της αμπέλου και της ελιάς να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

Σχόλια