Οικονομία

Εκπαίδευση στην αειφόρο γεωργία από το ΜΑΙΧ στο Ηράκλειο

Πιλοτικό μάθημα σχετικά με την εκπαίδευση στην αειφόρο-βιολογική γεωργία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το ΜΑΙΧ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου "Δήμητρα" Ηρακλείου στις 4 Ιουνίου, στα πλαίσια του έργου Διά Βίου Μάθησης Agroskill.

Το πιλοτικό μάθημα θα καλύψει θέματα που αφορούν στις καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης στην αειφόρο-βιολογική γεωργία, τις βέλτιστες διαθέσιμες μεθοδολογίες στον τομέα της σχετικής μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, δηλαδή πέρα από το χώρο του σχολείου και των πανεπιστημιακών σπουδών (όπως λ.χ. η επαγγελματική κατάρτιση) και την επίτευξη κοινών πλαισίων για την αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Agroskill είναι ένα έργο του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης "Leonardo Da Vinci" σχετικά με την εκπαίδευση στην αειφόρο-βιολογική γεωργία και υλοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). Αποτελείται από μια κοινοπραξία 9 εταίρων από 8 χώρες της Ε.Ε.: Αυστρία, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ισπανία και Γερμανία, όλοι με μεγάλη εμπειρία σχετικά με την κατάρτιση και την αειφόρο γεωργία (κυρίως τη βιολογική).

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και οι δραστηριότητές του που αναμένεται να καλυφθούν σε δύο χρόνια, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Leonardo da Vinci" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γεωπόνο Βασίλη Γκισάκη: e-mail: gisakis@maich.gr

-Περισσότερες πληροφορίες για το Agroskill στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://agroskill.eu

Σχόλια