Οικονομία

Μικρή βελτίωση στο ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Ελαφρά βελτίωση στην αύξηση του ΑΕΠ στο α΄ τρίμηνο εφέτος- κατά 0,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2014, αντί για 0,3% που εκτιμούσε αρχικά- δίνουν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς.

Αντίθετα, παρέμεινε αμετάβλητη η εκτίμηση για μείωση 0,2% το α΄ τρίμηνο 2015 σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2014, πάντα με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μικρή βελτίωση στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ είναι αποτέλεσμα των επιπλέον στοιχείων που δεν ήταν αρχικά διαθέσιμα. Τα στοιχεία αυτά, είναι είτε μηνιαία (όπως το ισοζύγιο πληρωμών για τον Μάρτιο) είτε τριμηνιαία (όπως, οι δείκτες κύκλου εργασιών στους κλάδους των υπηρεσιών και η έρευνα εργατικού δυναμικού).

Στην τριμηνιαία σύγκριση, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ότι:

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή )η κατανάλωση των νοικοκυριών ήταν αμετάβλητη και η κατανάλωση της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 2,9%).

Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου αυξήθηκε 6%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν 7,5%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 0,6% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,3% και οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,7%). Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 0,7% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 10,8%).

Σημειώνεται ότι με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο πέρυσι, από αύξησης 0,1% σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στις 13 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε ετήσια βάση η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,9% και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 17,4%.

Επίσης, αύξηση 0,9% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 0,8% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,3%). Παράλληλα, αύξηση 10,6% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 10% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 13,4%).

Σχόλια