Οικονομία

Εργαστήρι για την εταιρική ευθύνη στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Δωρεάν θεματικό εργαστήρι στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, με θέμα "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη", διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου για τους επιχειρηματίες της περιοχής, τους οποίους καλεί να δηλώσουν συμμετοχή.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Πολιτισμού (στο Δημαρχείο) του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, στα Πεζά.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενθάρρυνση και η εκπαίδευση των επιχειρηματιών, ώστε να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προβολή της κοινωνικής δράσης της επιχείρησής τους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η επιχείρησή τους από την οικειοθελή ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στην καθημερινή επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να επιλέξουν ποιες ταιριάζουν στη δική τους επιχείρηση.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στo δωρεάν εργαστήρι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επικοινωνώντας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο τηλ. 2810 247039 (υπεύθυνος: Ράμι Μασούντ, rami@ebeh.gr).

Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου

Εισηγήτρια: Παγκάλου Εύα, οικονομολόγος-σύμβουλος Επιχειρήσεων

Έννοια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

  • Ορισμός
  • Ενέργειες που εκφράζουν την εφαρμογή της στις επιχειρήσεις
  • Κατηγορίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανάλογα με τη φύση της πρωτοβουλίας που η επιχείρηση αναλαμβάνει
Κοινωνική ευθύνη & Αξίες της Επιχείρησης

  • Επιχειρηματική Ηθική
  • Οικειοθελής δέσμευση - Χτίζοντας εμπιστοσύνη
  • Γιατί να προσφέρω;
  • Πώς ωφελούνται οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι επενδυτές
  • Γιατί να "επικοινωνήσω" το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης
ISO 26000 - κατευθυντήριες γραμμές

  • Κοινωνική Ευθύνη απέναντι στη νομοθεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργασιακές πρακτικές, το περιβάλλον, τις οργανωσιακές πρακτικές, τα θέματα πελατών, την κοινωνική συμμετοχή και ανάπτυξη
  • Δείκτες Απόδοσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη (CRI)
Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

Δίδονται παραδείγματα περιπτώσεων επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει δράσεις κοινωνικής ευθύνης από διάφορους κλάδους της οικονομίας

Εργαστήριο κοινωνικής υπευθυνότητας

Οι συμμετέχοντες σε ομάδες προπαρασκευάζουν το πλάνο κοινωνικής υπευθυνότητας της επιχείρησης τους, ακολουθώντας ένα οδηγό δράσης

Το εργαστήρι πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ενεργειών συμβουλευτικής προς εργοδότες της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) "Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης", της πράξης "Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση" (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013).

Σχόλια