Οικονομία

Ελληνική γεωργία: Ακόμα έχουμε "δύναμη"

Το ποσοστό των νέων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα είναι σχετικά μικρό, αλλά με αυξητική τάση, ενώ η πλειονότητα των γεωργικών εκτάσεων βρίσκεται κυρίως στην κατοχή ηλικιωμένων. Όμως ο "κύκλος εργασιών" και η συνολική παραγωγή στο γεωργικό-κτηνοτροφικό τομέα, παρά τα πλήγματα των τελευταίων δεκαετιών, εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή πηγή παραγωγής εθνικού πλούτου και εξίσου καίρια επένδυση για το μέλλον.

Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα προκύπτουν από το "Χάρτη της ελληνικής γεωργίας", όπως αυτός δημοσιεύεται στο τεύχος Μαρτίου του "Επί Γης", που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς.

Πρόκειται για επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από έρευνες και μελέτες των προηγούμενων χρόνων. Ένα βασικό μήνυμα που αναμφισβήτητα προκύπτει από τη δημοσίευση αυτή αποτελεί ότι η χώρα μας, παρά τη μεγάλη μείωση των παραγόμενων προϊόντων, εξακολουθεί να έχει την αγροτική οικονομία ως το βασικό όπλο για τη σημερινή της επιβίωση και τη μελλοντική ανάπτυξη!

Η έρευνα που εμπεριέχει στοιχεία επικαιροποιημένα από το Μάιο του 2014 δημοσιεύεται στο τεύχος Μαρτίου του 2015 και έχει πλήρη στοιχεία για τη φυτική και ζωική παραγωγή της χώρας μας. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Γεωργίας της Υπαίθρου και την Eurostat.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, η πίτα της ελληνικής παραγωγής μοιράζεται ως εξής: Το μεγαλύτερο μερίδιό της σε αξία παραγωγής ανέρχεται στο ποσοστό του 19,9% της συνολικής παραγωγής και αφορά σε φρούτα.

Στη δεύτερη θέση έρχονται τα λαχανικά και τα κηπευτικά σε ποσοστό 16,5%. Το 11,7% είναι το ποσοστό συμμετοχής της παραγωγής γάλακτος που έρχεται στην τρίτη θέση της συνολικής αξίας.

Ακολουθούν τα δημητριακά με 10,6 και τα αμνοερίφια με 7,2% και τελευταίο έρχεται το ελαιόλαδο με 6,9%.

Κλάδοι-προϊόντα

Κατά κλάδο και προϊόν έχει και τα πιο αναλυτικά στοιχεία, που αφορούν στη χρονιά του 2013 και είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα, η αξία στα δημητριακά που παρήχθησαν για τη χρονιά αυτή ανήλθε στα 967,3 εκατομμύρια ευρώ. Η συμμετοχή τους στην αξία της συνολικής παραγωγής της χώρας μας είναι 10,6% και της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 1,8%. Η αξία της παραγωγής των βιομηχανικών καλλιεργειών ανήλθε στα 447,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το 4,9% του συνόλου στην Ελλάδα και 3,1% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα λαχανικά και άλλα κηπευτικά προϊόντα η αξία της παραγωγής τους στη χώρα μας έφτασε στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και συγκεκριμένα στο 1.503,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για συμμετοχή στο 16,5% της συνολικής παραγωγής της χώρας μας και στο 3,1% της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αμνοερίφια που παρήχθησαν ήταν συνολικής αξίας 658,7 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι το 7,2% της συνολικής αξίας των προϊόντων στην Ελλάδα και το 12,8% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα φρούτα έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομική αξία για το 2013, καθώς ο κλάδος παρήγαγε προϊόντα αξίας κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα 1.810,3 εκατ. ευρώ και αποτελεί το 19,9% της συνολικής αξίας των προϊόντων στην Ελλάδα και το 6,9% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο γάλα η αξία της παραγωγής έφτασε τα 1.065,9 εκατομμύρια ευρώ, που αποτελεί το 11,7% στην Ελλάδα και το 1,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο ελαιόλαδο η αξία του παραγόμενου προϊόντος ανήλθε στα 625,1 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 6,9% της αξίας της ελληνικής γεωργικής παραγωγής και το 18,4 της αντίστοιχης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα σημαντικότερα

Έτσι, με βάση τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ότι τα σημαντικότερα προϊόντα για τη χώρα μας βάσει αξίας παραγωγής είναι στη φυτική παραγωγή, κατά σειρά σπουδαιότητας, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κηπευτικά και το ελαιόλαδο. Στη ζωική παραγωγή το γάλα πρώτο, δεύτερα τα αμνοερίφια και τρίτοι οι χοίροι, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013.

Την ίδια χρονιά, η συμμετοχή των προϊόντων αυτών στην αξία των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων ανήλθε στο 2,4% της συνολικής αξίας. Πρόκειται για αξία που έφτασε τα 9,1 δισ. ευρώ και είναι κατά 30,5% από τη ζωική και κατά 69,5% από τη φυτική παραγωγή.

Οι ενισχύσεις

Το 2012, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διατέθηκαν στον αγροτικό τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά οι άμεσες ενισχύσεις είναι τα 2,3 δισ., ενώ δόθηκαν και 0,07 δισ. ευρώ σε μέτρα για την αγορά. Δόθηκαν και 0,67 δισ. ευρώ από προγράμματα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι εκμεταλλεύσεις

Στο Χάρτη της Ελληνικής Γεωργίας δημοσιεύονται και τα στοιχεία για το δυναμικό που έχει η χώρα μας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγρότες. Έτσι πρόκειται για 723.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αποτελούν το 5,9% των ευρωπαϊκών. Πρόκειται κυρίως για μικρές εκμεταλλεύσεις, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (51,6%) κατέχει έκταση μικρότερη των 2 εκταρίων.

Οι κάτοχοι των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μεγάλης ηλικίας. Συγκεκριμένα, το 33,3% αυτών είναι άνω των 64 χρόνων. Και το 38% είναι οι γυναίκες που απασχολούνται.

Καλλιεργούμε 51 εκατ. στρέμματα

Συνολικά στην Ελλάδα καλλιεργούνται 51.000.000 στρέμματα. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά 76% έχουν μέγεθος μικρότερο από 50 στρέμματα. Και κατά 71,5% οικονομικό μέγεθος μικρότερο από 8.000 ευρώ. Το 6,9% των κατόχων είναι κάτω των 35 ετών. Η μέση γεωργική εκμετάλλευση στην Ελλάδα δεν ξεπερνάει τα 72 στρέμματα. Στην παραγωγή ελληνικών αγαθών απασχολούνται 1.200.000 παραγωγοί, εκ των οποίων το 98% είναι κάτοχοι των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μέλη των οικογενειών τους.

Χριστόφορος Παπαδάκης

Σχόλια