Οικονομία

Ύφεση 0,2% στο πρώτο τρίμηνο

Σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης επέστρεψε η ελληνική οικονομία κατά το 1ο τρίμηνο 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,2%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2014, ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2014 παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%.Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2014.

Σχόλια