Οικονομία

Κατάρτιση-πιστοποίηση στα γεωργικά φάρμακα από το ΤΕΙ

Με στόχο να υποστηρίξει τους καλλιεργητές και τους ψεκαστές ώστε να αποφύγουν περιττές δαπάνες αυτή τη δύσκολη περίοδο, το ΤΕΙ Κρήτης προτείνει σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμμετάσχει στις εξετάσεις κατάρτισης-πιστοποίησης στα γεωργικά φάρμακα, προκειμένου να αποκτήσει το απαραίτητο πιστοποιητικό, να διαπιστώσει μόνος του τις γνώσεις του σε δοκιμαστικές εξετάσεις - ταυτόσημες με αυτές του υπουργείου - από το διαδίκτυο, τις οποίες παρέχει το ίδιο το Ίδρυμα δωρεάν και άμεσα.

Παράλληλα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της οργάνωσης των Κέντρων του, από τα Χανιά έως την Ιεράπετρα, για κατάρτιση των γεωργών και των ψεκαστών στα γεωργικά φάρμακα και για άμεση πιστοποίησή τους από το αρμόδιο υπουργείο.

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2013, μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 όσοι γεωργοί ή ψεκαστές θέλουν να προμηθευτούν γεωργικά φάρμακα και να τα εφαρμόσουν σε καλλιέργειες πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΤΕΙ Κρήτης, πολλοί γεωργοί και ψεκαστές μπορεί να έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες, όμως οι κοινοτικές και οι νομοθετικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. «Ιδιαίτερη έμφαση», όπως αναφέρεται, «δίδεται στην ασφάλεια της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων για τον ίδιο τον καλλιεργητή και τον ψεκαστή, για τον καταναλωτή των γεωργικών προϊόντων και για το περιβάλλον.

Κάποιοι καλλιεργητές έχουν ίσως όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την πιστοποίηση, πολλοί όμως θα δουν ότι χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση.

Η πιστοποίηση γίνεται με εξετάσεις από το αρμόδιο υπουργείο, από δικό του κεντρικό υπολογιστή και απαιτεί εξέταστρα με υποχρεωτικό παράβολο. Το παράβολο αυτό κοστίζει 25 ευρώ μέχρι 31 Αυγούστου 2015 και 50 ευρώ αργότερα. Αν ο εξεταζόμενος αποτύχει στις εξετάσεις θα πρέπει να ξανα-πληρώσει το παράβολο».

Το ΤΕΙ Κρήτης, όπως ανακοίνωσε, θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο τους καλλιεργητές και τους ψεκαστές να αποφύγουν περιττές δαπάνες αυτή τη δύσκολη περίοδο. Για το σκοπό αυτό προτείνει στους ενδιαφερόμενους «να διαπιστώσουν μόνοι τους τις γνώσεις τους σε δοκιμαστικές εξετάσεις από το διαδίκτυο». Τη δοκιμαστική εξέταση την παρέχει το ΤΕΙ δωρεάν και άμεσα. Η εξέταση αυτή είναι ταυτόσημη με εκείνη του υπουργείου.

Στους ενδιαφερόμενους, μετά την έκφραση ενδιαφέροντος και εγγραφή στο σύστημα του ΤΕΙ, θα σταλεί διαδικτυακή διεύθυνση για τη δοκιμαστική εξέτασή τους. Την εξέταση θα μπορούν να την κάνουν μόνοι τους όποτε το επιθυμούν στο δικό τους υπολογιστή, δωρεάν. Η εξέταση θα δώσει αυτόματα αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο. Με κριτήριο το αποτέλεσμα της εξέτασης, το ΤΕΙ Κρήτης θεωρεί ότι «ο ενδιαφερόμενος έχει τρεις επιλογές:

Πρώτη επιλογή: Αν αυτός που εξετάστηκε μόνος του διαπιστώσει ότι έχει το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχίας (τουλάχιστον 70%, δηλαδή τουλάχιστον 35 σωστές απαντήσεις στις 50 ερωτήσεις του υπουργείου) μπορεί απλά να εξεταστεί σε κάποιο από τα Κέντρα του ΤΕΙ. Το κόστος εξέτασης είναι 20€. Επιπλέον είναι το παράβολο του υπουργείου. Το προσωπικό του ΤΕΙ ασφαλώς θα υποστηρίξει τους εξεταζόμενους στην εξοικείωση με το σύστημα εξέτασης και με τον υπολογιστή, την ημέρα της εξέτασης.

Δεύτερη επιλογή: Αν κάποιος διαπιστώσει από τη δοκιμαστική εξέταση ότι έχει πολλές γνώσεις που όμως δεν επαρκούν και χρειάζεται συμπληρωματική κατάρτιση, το ΤΕΙ έχει οργανώσει εντατικά μαθήματα διάρκειας 8 ωρών (δύο 4ωρα) με κόστος 30 ευρώ για ενδιαφερόμενους με μέτριες γνώσεις. Μαζί θα προετοιμάζονται οι εκπαιδευόμενοι για την εξέταση πιστοποίησης. Για την εξέταση απαιτείται και πάλι το τέλος εξέτασης και το παράβολο.

Τρίτη επιλογή: Για άλλους που θα κρίνουν ότι τους λείπουν πολλές γνώσεις και ότι χρειάζονται ολόκληρο το πακέτο της πλήρους κατάρτισης, το ΤΕΙ έχει οργανώσει μια μεγαλύτερη σειρά μαθημάτων με συνολική διάρκεια 20 ώρες (πέντε 4ωρα) και κόστος 75 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή θα διδάσκεται αναλυτικά η ύλη που προτείνει το υπουργείο, με βάση το σχετικό εποπτικό υλικό της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ, στις ειδικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Θα γίνεται βέβαια και η απαραίτητη προετοιμασία για την εξέταση πιστοποίησης. Για την εξέταση απαιτείται και πάλι το τέλος εξέτασης και το παράβολο».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το agrotes.teicrete.gr. Για ειδικότερες πληροφορίες μπορούν να τηλεφωνούν στο 2810 379202.

Σχόλια