Οικονομία

Πρόστιμα για όσους δεν "έδειξαν" τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων

Αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων από 100 έως και 500 ευρώ βρίσκονται τώρα οι φορολογούμενοι οι οποίοι ενώ είχαν κληθεί από την εφορία να προσκομίσουν για έλεγχο δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων δεν το έπραξαν.

Με εγκύκλιό της η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) δίνει εντολή στις ΔΟΥ να κοινοποιηθούν στους φορολογούμενους αυτούς πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος συνοδευόμενες με πράξεις επιβολής προστίμων επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή στοιχείων προκειμένου να ελεγχθεί η ειλικρίνεια των φορολογικών τους δηλώσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για όσους φορολογούμενους έχουν κληθεί να προσκομίσουν για έλεγχο στις ΔΟΥ τα δικαιολογητικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν ηλεκτρονικά για το 2014 ή και για προηγούμενα έτη, αλλά δεν το έπραξαν:

Οι ΔΟΥ θα εκδώσουν τις εκκρεμούσες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, με βάση όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους, και θα τις κοινοποιήσουν στους φορολογούμενους πιθανότατα ταχυδρομικά.

Μαζί με τις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, οι ΔΟΥ θα εκδώσουν και θα κοινοποιήσουν στους συγκεκριμένους φορολογούμενους αποφάσεις επιβολής προστίμων. Τα πρόστιμα αυτά θα ανέρχονται σε 100 ευρώ για όσους φορολογούμενους δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φορολογικά βιβλία (μισθωτούς, συνταξιούχους, εισοδηματίες, αγρότες ειδικού καθεστώτος κ.λπ.), σε 250 ευρώ για όσους είναι επιτηδευματίες και τηρούν απλογραφικά βιβλία και σε 500 ευρώ για όσους είναι επιχειρηματίες και υποχρεούνται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί για όλες τις περιπτώσεις που εκκρεμούν εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, ανεξάρτητα από το οικονομικό έτος που αφορούν, εφόσον υπάρχει αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων μετά την 1/1/2014 και οι υπόχρεοι να μην έχουν ανταποκριθεί.

Ειδικά για τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2014 θα αποσταλεί πρώτα στους φορολογούμενους ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο θα δίνεται προθεσμία 15 ημερών να προσέλθουν στις ΔΟΥ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά θα εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και η πράξη επιβολής προστίμου.

Πηγή: imerisia.gr

Σχόλια