Οικονομία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις παροχές κατά της ανθρωπιστικής κρίσης

Από σήμερα ξεκινά, και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου, η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για τις παροχές του νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και συγκεκριμένα για: 

1) τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

2) επιδόματος ενοικίου και

3) επιδότηση σίτισης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω διαδικτύου ή εάν δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η ηλεκτρονική εφαρμογή βρίσκεται στη κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας (http://www.ypakp.gr/).

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με την χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet).

Επίσης, σε κάθε ΚΕΠ θα υπάρχουν πιστοποιημένοι χειριστές ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι οποίοι, εφόσον χρειάζεται, θα βοηθούν τους δικαιούχους στη συμπλήρωση της αίτησής τους.

Διαβάστε εδώ τις αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Σχόλια