Οικονομία

Το 43,4% του μισθού των Ελλήνων πάει σε φόρους και εισφορές

Το 43,4% της αμοιβής ενός παντρεμένου μέσου εργαζομένου με δύο παιδιά, το «τρώνε»  φόροι και ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων!

Την ίδια ώρα, στις χώρες του ΟΟΣΑ ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 26,9%. Δηλαδή, από τα 100 ευρώ αμοιβής ενός οικογενειάρχη με δύο παιδιά στην Ελλάδα τα 43,4 ευρώ φεύγουν πριν καν μπουν στην τσέπη του - όντας μισθωτός, η παρακράτηση γίνεται στην πηγή τόσο για τον φόρο όσο και για τις ασφαλιστικές εισφορές - και πηγαίνουν απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, ενώ σε μέσα επίπεδα στις χώρες του ΟΟΣΑ η αντίστοιχη επιβάρυνση είναι 26,9 ευρώ.


Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του διεθνούς Οργανισμού σε 34 χώρες μέλη του με βάση τα στοιχεία του 2014.Η έρευνα αποτυπώνει τα επίπεδα υπερφορολόγησης στην Ελλάδα. Παράλληλα, δείχνει κι ένα παράδοξο. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, στη χώρα μας οι οικογένειες με παιδιά φορολογούνται αναλογικά περισσότερο από τους φορολογούμενους χωρίς οικογένεια.

Ακόμα και αν ληφθούν υπόψη τα επιδόματα που χορηγούνται στις ελληνικές οικογένειες, η ασφαλιστική και φορολογική επιβάρυνση για τους οικογενειάρχες είναι υψηλότερη κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τους «χωρίς οικογένειες» στη χώρα.

Την ίδια ώρα, στις χώρες του ΟΟΣΑ η αντίστοιχη σύγκριση φέρνει σε πλεονεκτική θέση τις οικογένειες, με χαμηλότερο φορολογικό βάρος 9,1% σε σχέση με τους μεμονωμένους εργαζομένους.

Μετά την Ελλάδα σε ότι αφορά το επίπεδο φορολόγησης των οικογενειών με παιδιά, ακολουθούν το Βέλγιο ( 40,6%) και η Γαλλία ( 40,5%) ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται στη Νέα Ζηλανδία (3,8%), στη Χιλή (7%) ,την Ελβετία (9,8%) και την Ιρλανδία( 9,9%).

Η διαχρονική εξέλιξη της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των εργαζομένων στην Ελλάδα δείχνει επιδείνωση συνολικά για τους φορολογουμένους το διάστημα 2000-2014.

Στη χώρα μας το 2014 ο μέσος εργαζόμενος χωρίς παιδιά έφτασε να δίνει το 40,4% της αμοιβής του σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, από 39,1% το 2000. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν σαφώς καλύτερες περίοδοι, αλλά υπήρχαν και χειρότερα. Η κορύφωση της μέσης επιβάρυνσης εμφανίζεται τη διετία 2011-2012, όταν στις λοιπές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ επικρατούσαν σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις.

Συνολικά, στις 34 χώρες-μέλη η επιβάρυνση μειώθηκε κατά 0,7 μονάδες από το 36,7% το 2000, στο 36% το 2014 και κάπως έτσι η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 14η θέση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ για έναν μέσο εργαζόμενο χωρίς παιδιά. Με παιδιά, είμαστε πρώτοι.

Σχόλια