Οικονομία

Προειδοποίηση για τα ανενεργά δικαιώματα οιναμπέλων

Για τα ανενεργά δικαιώματα αναφύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου προειδοποιεί με ανακοίνωσή της τους αμπελουργούς η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου.

Ειδικότερα, ενημερώνει όλους τους παραγωγούς που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ότι, σε εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στον αμπελοοινικό τομέα, υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η συνολική έκταση των οιναμπέλων της Π.Ε. Ηρακλείου, καθώς τα ανενεργά δικαιώματα φύτευσης πρόκειται να διαγραφούν οριστικά από την 1η Ιανουαρίου 2016.

«Προκειμένου λοιπόν», όπως σημειώνει, «να μη χαθούν τα δικαιώματα φύτευσης για εκτάσεις οιναμπέλων οι οποίες είναι δηλωμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο, έχουν όμως εγκαταλειφθεί ή δεν προβλέπεται η συνέχιση της καλλιέργειάς τους, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στην υπηρεσία μας και να ζητήσουν να τους χορηγηθούν - εάν δικαιούνται - δικαιώματα αναφύτευσης για ανάλογη έκταση και χρονική ισχύ.

Τα χορηγούμενα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατόχους τους για φύτευση νέων αμπελώνων ή να μεταβιβαστούν έως 31/12/2015 σε αμπελοκαλλιεργητές που ενδιαφέρονται για δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση και πληροφορία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (3ος όροφος, γραφείο 304) και στα τηλέφωνα 2810/309203 (Αργυρίου Δούκας) και 2810/309270 (Κουτσάκη Ευαγγελία).

Σχόλια