Οικονομία

Επιφυλάξεις της ΕΚΤ για το "πάγωμα" των πλειστηριασμών

Το νομοσχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς πηγαίνει πέρα από την προστασία των δανειοληπτών με χαμηλά εισοδήματα και ενδέχεται να ενθαρρύνει κάποιους να αθετήσουν ηθελημένα την πληρωμή των υποχρεώσεών τους: Το παραπάνω έκρινε το Μεγάλο Σάββατο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε γνωμοδότησή της.

Οι επιφυλάξεις της ΕΚΤ, δηλαδή, συνδέονται με την εμπέδωση κλίματος αποπληρωμής του χρέους των νοικοκυριών στο βαθμό που όπως σημειώνει «η γενικευμένη αναστολή των πλειστηριασμών έχει δυσμενή αντίκτυπο στη νοοτροπία των πληρωμών».

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο, για το οποίο το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών είχε ζητήσει τη γνωμοδότηση της ΕΚΤ, απαγορεύει στις τράπεζες να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων των οποίων η αντικειμενική αξία, υπολογιζόμενη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερη ή ίση των 300.000 ευρώ.

«Το πολύ μεγάλο εύρος των δικαιούχων δανειοληπτών, που πηγαίνει πέρα από την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών με χαμηλά εισοδήματα, ενδέχεται να δημιουργήσει ηθικό κίνδυνο ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε ηθελημένες αθετήσεις υποχρεώσεων, υπονομεύοντας την κουλτούρα πληρωμών και τη μελλοντική πιστωτική επέκταση», επισημαίνει συγκεκριμένα η ΕΚΤ.

«Το νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικά πιο ευρεία κριτήρια σε ό,τι αφορά την αξία της προστατευόμενης περιουσίας, το ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού, την αξία των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και το ύψος των καταθέσεων» των δανειοληπτών, συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συγκρίνοντας το νομοσχέδιο με τον προηγούμενο νόμο που ίσχυε.

Παράλληλα επισημαίνει ότι οι ευρείες απαγορεύσεις πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας δεν είναι βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα.

«Είναι πιθανό οι προβλέψεις του νομοσχεδίου να ωθήσουν δανειολήπτες που δεν έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας να σταματήσουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους ή να μειώσουν σημαντικά τις πληρωμές, ακόμη κι αν είναι σε θέση να πληρώνουν πλήρως τις δόσεις», αναφέρεται - μεταξύ άλλων - στη γνωμοδότηση της ΕΚΤ.

Σοβαρό αντίκτυπο εκτιμά η ΕΚΤ ότι θα έχει επίσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά και στην ανάπτυξη, καθώς, όπως παρατηρεί, «οι τράπεζες είναι πιθανό ότι θα μειώσουν τη χορήγηση πιστώσεων και θα απαιτούν την εφαρμογή υψηλότερων επιτοκίων, πράγμα το οποίο με τη σειρά του θα υπονομεύσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης». Περαιτέρω η ΕΚΤ παρατηρεί ότι «το σχέδιο νόμου δε φαίνεται να συνάδει με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας στις οποίες εδράζεται η ΚΣΧΔ» και καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τη μελλοντική πορεία της Ελληνικής Δημοκρατίας μεταξύ της Ευρωομάδας και της ελληνικής κυβέρνησης, τις οποίες υποστηρίζουν στο έργο τους τα θεσμικά όργανα, η οριστική αξιολόγηση του σχεδίου νόμου «θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της διεργασίας αυτής».

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του σχεδίου νόμου οι οφειλέτες, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) να έχουν καθαρό ετήσιο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 50.000 ευρώ και β) να διαθέτουν κινητή και ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μικρότερης ή ίσης των 500.000 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013 να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.

Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά τις 35.000 ευρώ, αυτοί υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του ποσού μέχρι τις 35.000 ευρώ και ποσοστό 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού εισοδήματος. Ευπαθέστερες κατηγορίες οφειλετών τυγχάνουν ακόμη ευεργετικότερων όρων προστασίας.

Σχόλια