Οικονομία

Πώς θα φορολογηθούν οι παροχές σε είδος

Από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, όσοι φορολογούμενοι έλαβαν πέρυσι παροχές σε είδος από τους εργοδότες τους (εταιρικές πιστωτικές κάρτες, χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, σπιτιών ή κινητών τηλεφώνων με απαλλαγή ποσού έως 300 ευρώ κατά περίπτωση) θα κληθούν με την εκκαθάριση των δηλώσεων να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος και επί αυτών των παροχών. Αυτό προκύπτει από τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Γλιτώνουν όμως τη μηνιαία παρακράτηση φόρου, όπως προκύπτει από τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ.Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι «όσον αφορά στις παροχές σε είδος, λόγω του ότι η αποτίμησή τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά τη στιγμή της χορήγησής τους γίνεται δεκτό ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση».


Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20%στο καταβαλλόμενο ποσό των ανωτέρω αμοιβών.


Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι από τις αρχές του έτους η παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς (για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ) θα πρέπει να είναι μειωμένη κατά 30%, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.


Τέλος, με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία, θα πρέπει να αποδίδεται ακόμα και αν οι δεδουλευμένες αποδοχές δεν έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους. Όπως αναφέρουν πηγές της ΓΓΔΕ η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να ασκηθεί πίεση στους εργοδότες να πληρώσουν τους μισθούς.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Πηγή: euro2day.gr

Σχόλια