Οικονομία

Μέχρι 17 Απριλίου οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση

Στις 17 Απριλίου λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις των ιδιωτικών βοσκότοπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Ηρακλείου, με την οποία καλεί τους κτηνοτρόφους και παραγωγούς να υποβάλουν τις αιτήσεις στους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία κατανομής των εκτάσεων των κοινοτικών βοσκότοπων και να υπολογιστούν τα ποσά των ενισχύσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους παραγωγούς-μέλη της οργάνωσής μας ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να υποβάλουν άμεσα την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 17 Απριλίου 2015 προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία κατανομής των εκτάσεων των κοινοτικών βοσκότοπων και να υπολογιστούν τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων όπως αυτό προβλέπεται από τον κοινοτικό κανονισμό 1307/2013.

Κατά την υποβολή της ΑΕΕ για τους κτηνοτρόφους που κατέχουν ιδιωτικούς βοσκότοπους πρέπει:

1) Να φέρουν μαζί τους τη δήλωση του ζωικού τους κεφαλαίου (παλαιό και νέο μητρώο) και να υποδεικνύουν την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης και σε περίπτωση μετακίνησης του ζωικού τους κεφαλαίου την δεύτερη σταβλική εγκατάσταση.

2) Να προσκομίζουν τους τίτλους των βοσκοτόπων που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικοί ή το Ε9 ή συμβολαιογραφικό τίτλο ή ιδιωτικό συμφωνητικό καθώς και το Ε9 του μισθωτή.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ιδιοκτησίες προκειμένου να γίνουν αποδεκτές και να προσμετρούν ως ιδιωτικές πρέπει να συνοδεύονται από: α) βεβαίωση από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες) για τη χρήση της γης και β) τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από αρμόδια δημόσια υπηρεσία».

Σχόλια