Οικονομία

Θα φορολογηθούν οι επιδοτήσεις των αγροτών

Η εγκύκλιος για τη φορολόγηση που εξέδωσε η κυβέρνηση δεν δίνει απάντηση στους προβληματισμούς των αγροτών, που αντιμετωπίζουν πλέον μια ιδιαίτερα δυσάρεστη πραγματικότητα, αφού βάσει του νόμου που έχει ψηφιστεί από πέρυσι, θα φορολογηθούν ως επαγγελματίες, με συντελεστή 13% επί του εισοδήματος τους μετά την αφαίρεση των εξόδων τους.

Η εγκύκλιος που κυκλοφόρησε από την Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων δεν είχε καμία μνεία για εξαίρεση των επιδοτήσεων από την φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών. Αν και το τοπίο παραμένει θολό αφού οι γνωμοδοτήσεις διίστανται, οι περισσότεροι φοροτεχνικοί θεωρούν ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένος ο νόμος, οι αγρότες θα πρέπει να πληρώσουν φόρο και για τις επιδοτήσεις.

Κάι που σημαίνει ότι οι Κρητικοί αγρότες θα κληθούν να καταβάλλουν μεγάλα ποσά στην εφορία μετά την υποβολή των φετινών τους δηλώσεων!

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι αγρότες καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου, όπως και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2014.  

Η πρώτη δόση του φόρου πρέπει να καταβληθεί έως τις 31/7/2015, η δεύτερη μέχρι τις 30/9/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015.Η πρώτη δόση του φόρου πρέπει να καταβληθεί έως τις 31/7/2015, η δεύτερη μέχρι τις 30/9/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015.

Η περυσινή ήταν η τελευταία χρονιά που οι αργότες φορολογήθηκαν -για τη χρήση του 2013- βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού του εισοδήματός τους για το οποίο εφαρμόστηκε η κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων- δηλαδή είχαν εμμέσως αφορολόγητο έως και 9.550 ευρώ.

Να σημειωθεί ακόμα ότι φέτος αγρότες οι οποίοι έχουν χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα από την αγροτική τους εκμετάλλευση θα φορολογηθούν βάσει των τεκμηρίων. Δηλαδή ο συντελεστής 13% από το πρώτο ευρώ θα υπολογιστεί επί του τεμαρτού εισοδήματος, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο εκείνου που έχει δηλωθεί.

Να μην φορολογηθούν οι επιδοτήσεις

Την ανάγκη να υπάρξει νομοθετική τροποποίηση, όπως έχουν άλλωστε δεσμευθεί η παρούσα κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, Βαγγέλης Αποστόλου, προκειμένου να μη φορολογηθούν οι επιδοτήσεις επισημαίνουν ξανά οι λογιστές.

Όπως αναφέρεται στις επικαιροποιημένες σημειώσεις φορολογίας του Συλλόγου Φοροτεχνικών του νομού Καρδίτσας, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι στιγμής, οι επιδοτήσεις υπόκεινται σε φορολογία:

«Οι αγρότες  που εκδίδουν τιμολόγια επιδοτήσεων, υποχρεούνται να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά προς διασταύρωση πληροφοριών. Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ρητά ότι,  δεν προβλέπεται ιδιαίτερη μεταχείριση (εξαίρεση ), σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις,  για τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι αγρότες.

Άρα  αν δεν υπάρξει σχετική Νομοθετική  τροποποίηση , οι επιδοτήσεις φορολογούνται. Τα επιπλέον  ερωτήματα, όμως  που μπαίνουν είναι :

(1)Θα φορολογούνται αυτές που αφορούν την χρήση, ή αυτές που εισπράχθηκαν στην χρήση ;   

(2)«Λογικά», δεν πρέπει να φορολογηθούν σε κάθε περίπτωση οι επιδοτήσεις, που αφορούν την χρήση 2013 και προηγούμενες ,  οι οποίες λήφθηκαν ή θα ληφθούν στην χρήση 2014 και επόμενες».

Τι λέει η εγκύκλιος

Λογιστικά, με βάση τα έσοδα και τα έξοδά τους, θα φορολογηθούν το 2015 (για τα εισοδήματα του 2014)  οι αγρότες και με συντελεστή 13%. Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου στην οποία επίσης καταγράφονται οι δαπάνες τις οποίες οι αγρότες μπορούν να εκπίπτουν από τα έσοδά τους προκειμένου να προκύψει το φορολογητέο εισόδημά τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αθροίζονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών και αλιευτικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των αγροτών γίνεται με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και ανεξάρτητα από την ένταξή τους ή όχι σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σχετικά με τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αγορές σπόρων η νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, άρδευσης, για ημερομίσθια εργατών, αγοράς καυσίμων και τα έξοδα συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, οι τόκοι και τα έξοδα δανείων, όπως και οι δαπάνες για αποσβέσεις παγίων υπό την προϋπόθεση ότι για όλα αυτά υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά.

Δεν υπάρχει ρητή αναφορά στις επιδοτήσεις, ούτε ως φορολούμενες, ούτε όμως και ως εξαιρούμενες από τη φορολόγηση, κάτι που ωθεί τους περισσότερους φοροτεχνικούς να θεωρούν ότι θα φορολογηθούν κανονικά.

Αναλυτικά, η τελευταία σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε η Γραμματεία Εσόδων:

ΠΟΛ 1041/2015

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01-01-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

2.Επίσης, στο ίδιο άρθρο και νόμο, όπως τροποποιήθηκε με την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α'), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

3.Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ.1079/19.3.2014 ορίζονται οι τελικές διευκρινήσεις επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1055/17.2.2014 που τροποποίησε την απόφασή μας ΠΟΛ.1281/30.12.2013 σχετικά με την «.Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος». Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 της ανωτέρω διαταγής, διευκρινίζεται ότι (α) απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων και, (β) παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα αγρότες που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων εξόδων) να μην τηρούν βιβλία με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων. Η δυνατότητα όμως αυτή δεν απαλλάσσει τους εν λόγω αγρότες (οι οποίοι εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ) από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων. Με την υποπαράγραφο Β της παρ. Β του τρίτου άρθρου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/7.4.2014), μεταξύ άλλων καθορίστηκαν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων από πώληση αγροτικών προϊόντων για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς.

4.Επομένως, όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά (με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013). Διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ., και οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.

Σε περίπτωση που αγρότες μη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

5. Ενδεικτικά και με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά:

α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,

β) καλλιεργητικές δαπάνες,

γ) δαπάνες άρδευσης,

δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,

ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,

στ) των τόκων και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,

ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού κλπ.

Σχόλια